Apply job

Job Information

Job title
Biên phiên dịch tiếng Nhật ngành IT – IT Communicator
Company
Công ty TNHH W2Solution Việt Nam
Address
30 Nguyễn Phi Khanh, F.Tân Định, Q.1
Contact person
Mr.Xuân

Application Information

Noted: More than 85% of employers prefer to view CV in English.

(File type: doc, docx, pdf)

Use cover letter to make good impression