Apply job

Job Information

Job title
NHÂN VIÊN MARKETING
Company
Công ty Cổ phân Đầu tư Giáo dục Balo
Address
số 207/49, đường 3/2, phường 11, quận 10, TP.HCM
Contact person
Ngọc Thuận

Application Information

Noted: More than 85% of employers prefer to view CV in English.

(File type: doc, docx, pdf)

Use cover letter to make good impression