Apply job

Job Information

Job title
Nhân viên mua hàng
Company
PHI Holdings Vietnam Co., Ltd
Address
Số 9 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Contact person
Hai Yen

Application Information

Noted: More than 85% of employers prefer to view CV in English.

(File type: doc, docx, pdf)

Use cover letter to make good impression