Apply job

Job Information

Job title
Nhân viên mua hàng
Company
Công ty TNHH Đắc Yến
Address
403 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, quận 12
Contact person
Ms. Sinh

Application Information

Noted: More than 85% of employers prefer to view CV in English.

(File type: doc, docx, pdf)

Use cover letter to make good impression