Apply job

Job Information

Job title
Nhân viên thu thập dữ liệu
Company
CÔNG TY TNHH MTV NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG TITA
Address
Tầng 5, Lữ Gia Plaza, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11
Contact person
Ms Thái Ngân

Application Information

Noted: More than 85% of employers prefer to view CV in English.

(File type: doc, docx, pdf)

Use cover letter to make good impression