Apply job

Job Information

Job title
Thực tập Thu Mua bộ phận Xuất Nhập Khẩu(Đào tạo chuyên sâu)
Company
Công Ty TNHH Nam Vạn Long
Address
Số 29/15, Đường số 2, Khu phố Đông, Phường Vĩnh Phú, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Contact person
Mr.Nhật

Application Information

Noted: More than 85% of employers prefer to view CV in English.

(File type: doc, docx, pdf)

Use cover letter to make good impression