Apply job

Job Information

Job title
Trưởng Phòng Hậu Cần
Company
Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ
Address
170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Contact person
Bộ Phận Tuyển Dụng

Application Information

Noted: More than 85% of employers prefer to view CV in English.

(File type: doc, docx, pdf)

Use cover letter to make good impression