Search resume

Search found 63,598 resumes at Ha Noi x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân viên Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
3 years over 8,0 tr.VND Ha Noi
Tuyen Quang
Vinh Phuc
over 3 years ago
Kế toán Tổng hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
3.2 Lead Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
13 years over 1,500 USD Ha Noi
Ha Nam
Hung Yen
over 3 years ago
Nhân viên hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
8 years over 7,000,000 USD Ha Noi over 3 years ago
Điều phối viên dự án, tư vấn viên, quản lý điều hành
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
16 years over 1,000 USD Ha Noi over 3 years ago
Quản lý
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
15 years over 20,000,000 USD Ha Noi over 3 years ago
Trưởng phòng Hành Chính Nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
13 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Quản lý/chuyên viên thu mua, cung ứng, vật tư - Lĩnh vực cầu đường, xây dựng nhà
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
10 years over 800 USD Ha Noi over 3 years ago
Kế toán kho
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
6 years over 5,000,000 USD Ha Noi
Da Nang
Ho Chi Minh
over 3 years ago
Giám sát Kinh Doanh
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
5 years over 300 USD Ha Noi
Ha Giang
Tuyen Quang
over 3 years ago
Kỹ sư cầu đường
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
12 years over 20,0 tr.VND Ha Noi over 3 years ago
Information System Analyst
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
7 years over 2,500 USD Ha Noi over 3 years ago
3.2 Trưởng nhóm
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
9 years over 650 USD Ha Noi over 3 years ago
4.5 Kế toán TH
| Current level: Experienced | Age: 33
6 years 10,0 - 12,0 tr.VND Ha Noi over 3 years ago
Restaurant Manager, F&B Manager, Catering Manager, Base Camp Manager, Camp Boss
| Current level: Manager | Age: 45
19 years Negotiable Ha Noi
Da Nang
South Central Coast
over 3 years ago
Ctác Môi trường
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 60
20 years over 500 USD Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 3 years ago
Trưởng phòng kinh doanh, Phó Giám đốc kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Vice Director | Age: 34
6 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Nhân viên môi trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
2 years over 500 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 3 years ago
Kế toán Doanh thu-Công nợ-Nội bộ-Tổng hợp
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
10 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Kế toán trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
3 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
3.4 Kho
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
3 years over 7,0 tr.VND Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 3 years ago
Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó, Cán bộ TVGS
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 47
16 years over 600 USD Ha Noi
Phu Tho
Vinh Phuc
over 3 years ago
3.5 Chuyên viên đào tạo nội bộ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
8 years over 500 USD Ha Noi over 3 years ago
Nhân viên cao cấp/Trưởng phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
12 years over 850 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 3 years ago
Nhân viên kế toán - Hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
3 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Quản lý
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
9 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Quản lý
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
7 years over 650 USD Ha Noi
Bac Ninh
North Central Coast
over 3 years ago
Phó phòng kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
10 years over 15,0 tr.VND Ha Noi over 3 years ago
5.0 Nhân viên QC, QA, chuyên viên Kiểm soát chất lượng
| Current level: Experienced | Age: 27
2 years 6,0 - 10,0 tr.VND Ha Noi
Ha Nam
over 3 years ago
Kỹ thuật viên
| Current level: Experienced | Age: 28
3 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Chuyên viên hành chính nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
7 years over 350 USD Ha Noi over 3 years ago
Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
6 years over 8,0 tr.VND Ha Noi
Thanh Hoa
North Central Coast
over 3 years ago
Marketing Team Leader
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
5 years 9,0 - 12,0 tr.VND Ha Noi over 3 years ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 42
17 years over 8,0 tr.VND Ha Noi over 3 years ago
Design
| Current level: Vice Director | Age: 48
20 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
over 3 years ago
Giám đốc sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 40
15 years over 1,000 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 3 years ago
Trưởng bộ phận xây dựng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
9 years over 1,700 USD Ha Noi over 3 years ago
Kế toán tổng hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
10 years over 10,0 tr.VND Ha Noi over 3 years ago
laboratory technician, biotechnology staff, sale staff, R&D staff
| Current level: Experienced | Age: 29
No experience 300 - 500 USD Ho Chi Minh
Ha Noi
Thanh Hoa
over 3 years ago
Kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
5 years over 9,0 tr.VND Ha Noi
Ha Nam
Hung Yen
over 3 years ago
Quản Lý, Giám Sát
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
2 years 10,0 - 20,0 tr.VND Ha Noi over 3 years ago
Project Engineer
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
5 years 500 - 800 USD Ha Noi over 3 years ago
Giám đốc
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 38
10 years over 10,000 USD Ha Noi
Nam Dinh
Thai Nguyen
over 3 years ago
Trợ lý, Nhân viên Hành chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Director Assistant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
7 years over 1,000 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 3 years ago
Mua Sắm Đấu thầu hoặc Xuất Nhập Khẩu - Phòng kinh doanh Dự Án
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
12 years over 15,0 tr.VND Ha Noi over 3 years ago
Kiến trúc sư
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
10 years over 20,000,000 USD Ha Noi over 3 years ago
Kỹ sư thiết kế kết cấu, kỹ sư giám sát thi công
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
2 years over 9,0 tr.VND Ha Noi over 3 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
7 years over 530 USD Ha Noi over 3 years ago
Marketing Manager
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
10 years over 20,0 tr.VND Ha Noi
Ho Chi Minh
Khanh Hoa
over 3 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10