Search resume

Search found 2,747 resumes industry Food Tech / Nutritionist x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
en Technician/ QA/ QC
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en Kỹ Sư Hóa Phân Tích
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
en Quality Engineer – Kỹ Sư Chất Lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
Nhân viên hành chính
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Khanh Hoa
over 5 years ago
Nhân Viên Nghiên Cứu Sản Phẩm Mới (R& D)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years 5,0 - 6,0 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
QA Expert Assistant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience Negotiable Dong Nai over 5 years ago
en QC/QA
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng (QA/QC)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
QA/QC, Sales, Custumer service
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 5 years ago
Nhân viên QC; QA
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
1 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en System QA Executive
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
Kỹ Thuật Viên Kiểm Tra Chất Lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ha Noi
Nghe An
Bac Ninh
over 5 years ago
Nhân viên QC/KCS thực phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Phu Yen
Binh Duong
over 5 years ago
en R&D Staff, QA/QC Staff, Lab Technician, Nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Nhân viên Kiểm soát và Đảm bảo Chất lượng sản phẩm, Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
Nhân viên QA, QC, R &D ,KCS
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
en Laboratory technician
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
5 years Negotiable Ha Noi
Thanh Hoa
Bac Ninh
over 5 years ago
Chuyên Viên R & D
Degree: Postgraduate | Current level: Experienced | Age: 34
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
en Nhân viên nghiên cứu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years 5,0 - 10,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
Nhân viên
Degree: Postgraduate | Current level: Experienced | Age: 30
2 years Negotiable Phu Yen over 5 years ago
Thư Ký Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
8 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
en Nhân Viên Nghiên Cứu Sản Phẩm Mới (R& D)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience 5,0 - 6,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en QA Expert Assistant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
3.1 QC/ QA Công nghệ Thực Phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
Nhân viên QA/QC
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
en Merchndiser
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Tay Ninh
Binh Duong
over 5 years ago
Quản lí, giám sát nhà hàng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Khanh Hoa
Ba Ria-VT
over 5 years ago
en Quality Assurance Technician (Biotechnology)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience Negotiable Dong Nai
Da Nang
Binh Duong
over 5 years ago
en 5.6 Inspector Engineer, Production supervisor
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 37
10 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 5 years ago
Nhân viên quản lý chất lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Ninh Binh
Bac Ninh
Nam Dinh
over 5 years ago
en QA Expert Assistant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
3.5 Nhân viên kinh doanh, Nhân viên marketing, Nhân viên kiểm định
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
en Nhân viên kế hoạch, trưởng nhóm- giám sát sản xuất và chất lượng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
3.8 Kỹ sư công nghê thực phẩm, sinh học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en Sales Representative of Meat & Seafood
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 5.1 QA, QC, LAB STAFF
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en Lab technician
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience 7,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
en Nhân Viên Nhân Sự - Nhà Máy Củ Chi
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
en Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Dong Nai over 5 years ago
Nhân viên QC, KCS
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
3 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
Nhân viên QA, QC, R&D
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
en Kỹ Sư Công Nghệ Thực Phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Quang Ngai
Binh Duong
over 5 years ago
Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 32
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
Sales executive, Technician
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
3 years Negotiable Ha Noi over 5 years ago
en Quản lý sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
7 years 8,0 - 10,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
NHÂN VIÊN R&D, KỸ THUẬT VIÊN LAB (CÔNG NGHỆ SINH HỌC)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en Nhân viên kho, Nhân viên QA, Nhân viên QC
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
3 years 5,0 - 6,0 tr.VND Dong Nai over 5 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10