Search resume

Search found 2,956 resumes industry Maintenance x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân viên bảo trì, nhân viên vẽ CAD, thiết kế máy
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
Nhân Viên Cơ Khí
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
en Team Leader / Supervisor
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
9 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Trưởng Nhóm / Giám Sát
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
2 years Negotiable Ha Noi over 5 years ago
Thực Tập Sinh
| Current level: Student / Internship | Age: 26
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 37
13 years Negotiable Binh Duong over 5 years ago
Kỹ sư cơ khí
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 3.8 Kỹ Sư Cơ Khí
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
1 years 7,0 - 10,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 5 years ago
en Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
9 years 12,0 - 20,0 tr.VND Dong Nai over 5 years ago
en 3.2 Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 37
5 years Negotiable Dong Nai over 5 years ago
en 3.3 Nhân Viên Vận Hành Và Bảo Trì Hệ Thống Utility
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Ba Ria-VT
over 5 years ago
en Technical staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 3.5 Developer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
3 years 800 - 1,200 USD Ho Chi Minh over 5 years ago
Kỹ Thuật Viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Ha Noi
Thai Nguyen
over 5 years ago
Mechanical Engineers
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Quang Binh
Da Nang
over 5 years ago
Nhân Viên Bảo Trì
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
2 years 5,6 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
Nhân viên kỹ thuật điện tử
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Nationwide
over 5 years ago
en Trưởng Nhóm / Giám Sát
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
7 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 5 years ago
Kỹ Sư Cơ - Nhiệt - Điện
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
1 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
en Manager maintenance
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 48
14 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
Bảo Trì Cơ/Điện
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
6 years 8,0 - 10,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 5 years ago
Nhân Viên IT
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
Kỹ sư bảo hành và phát triển
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
over 5 years ago
en Kỹ Sư Điện
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 39
12 years Negotiable Dong Nai
Ba Ria-VT
over 5 years ago
3.5 Giám sát bảo trì/ sửa chữa, Quản lý sản xuất
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 42
17 years 10,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
en Electrical Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
5 years Negotiable Ba Ria-VT over 5 years ago
en Nhân Viên Bảo Trì Nhà Máy
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Kỹ sư cơ khí chế tạo
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
3 years 6,0 - 8,0 tr.VND Dong Nai over 5 years ago
Kỹ Sư Cơ Khí , Bảo Trì , Giám sát
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
en Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
10 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân Viên Bảo Trì Điện
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
5 years 8,0 - 10,0 tr.VND Ba Ria-VT over 5 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years 6,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
Chuyên Viên Kỹ Thuật Điện
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 31
1 years Negotiable Ha Noi
Hung Yen
over 5 years ago
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 37
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en Team Leader / Supervisor
Degree: Others | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
No experience Negotiable Other over 5 years ago
3.4 Mechanical Technical
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 35
12 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 5 years ago
en Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 41
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Long An
Binh Duong
over 5 years ago
Kỹ Sư Bảo Trì/ Vận Hành Máy
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
4 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 5 years ago
Machinery technical / Engineer - Nhân viên Kỹ thuật máy móc / Kỹ sư
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
1 years Negotiable Binh Duong over 5 years ago
IT Quản trị mạng/ phần cứng
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 33
7 years 6,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Long An
Binh Duong
over 5 years ago
nhân viên kế hoạch sản xuất
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
2 years Negotiable Binh Duong over 5 years ago
Kỹ Sư Cơ - Điện tử
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
No experience 5,0 - 7,0 tr.VND Ha Noi
Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
en Mechatronics Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
2 years Negotiable Ha Noi
Vinh Phuc
Bac Ninh
over 5 years ago
en 5.3 Maintenance manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 44
15 years Negotiable Binh Duong over 5 years ago
Nhân viên cơ khí- cơ điện tử
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Kỹ Sư thiết kế/ Giám Sát điện lạnh( HVACR Engineer)
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
4 years 8,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
en 8.0 Maintenance Manager
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 36
6 years 2,000 - 2,500 USD Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 5 years ago
en 5.1 M&E Engineer or Senior Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
8 years 1,000 - 1,200 USD Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
Nhân viên bảo trì - Vận hành máy
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
4.4 Kỹ sư tự động hóa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 5 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10