Search resume

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân Viên Bán Hàng, Nhân Viên Thu Ngân
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Binh Dinh
Ha Noi
over 5 years ago
Nhân Viên Bán Hàng / Nhân Viên Thu Ngân
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Nghe An


Ho Chi Minh
over 5 years ago
Nhân viên Thu ngân; Nhân viên Kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
1 years 4,0 - 6,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Dinh
over 5 years ago
Nhân viên kế toán hoặc nhân viên thu ngân
Degree: College | Current level: Entry Level | Age: 40
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân viên Thu ngân, bán hàng văn phòng
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 42
7 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân viên thí nghiệm viên vật liệu xây dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
over 5 years ago
Nhân viên thu ngân / Nnhân viên bán hàng
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 33
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân.
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân viên thu ngân, thư kí, hành chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 2,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân viên thu ngân hoặc nhân viên văn phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân viên thí nghiệm, nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
4 years Negotiable Binh Duong over 6 years ago
nhân viên QA , QC , RD, Nhân viên thí nghiệm
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
4 years Negotiable Binh Duong over 6 years ago
Huỳnh Thị Anh Nhi- Nhân Viên Thu Ngân
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
1 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân, Phục Vụ, Bán Hàng
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Kế Toán, Nhân Viên Thu Ngân
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân - Kế Toán - Nhân Sự
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 29
3 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân_Kế Toán
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 30
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân, Lễ Tân, Văn Phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Thuan
over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân, Kế Toán Viên
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhan Vien Thu Ngan, Ban Hang Gio Hanh Chinh
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 30
4 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân - Chăm Sóc Khách Hàng
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 27
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Bán Hàng, Nhân Viên Thu Ngân
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 27
2 years 2,0 - 3,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân ,bán Hàng
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 30
1 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân, Lễ Tân, Giám Sát
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 31
5 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân, Kế Toán, Ngân Hàng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Kế Toán, Nhân Viên Thu Ngân
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân, Nhà Hàng Chay Thiền Uyển
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân, Nhân Viên Bán Hàng
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 31
2 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Lam Dong
over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân -Kế Toán- Bán Hàng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Ứng Tuyển Vị Trí Nhân Viên Thu Ngân
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 27
1 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân, Nhân Viên Kế Toán
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 33
3 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân, Bán Hàng, Phục Vụ
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Kế Toán, Nhân Viên Thu Ngân
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân/Kế Toán
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Pg, Nhân Viên Thu Ngân
Degree: Others | Current level: Experienced | Age: 26
1 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân - Nhân Viên Kế Toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
1 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Ứng Tuyển Vị Trí Nhân Viên Thu Ngân
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
2 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Bán Hàng - Nhân Viên Thu Ngân
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
1 years 2,0 - 3,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân, Nhân Viên Kế Toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
1 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân, Bán Hàng, Phục Vụ
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 24
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Digital Media - Nhân Viên Thu Ngân - Hành Chính Văn Phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
2 years 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân, Dịch Vụ Khách Hàng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Thu Ngân/ Nhân Viên Lễ Tân
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 29
1 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Trợ lý giám sát/ nhân viên thu ngân/
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân viên kế toán, Nhân viên thu ngân
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Phụ Làm Bánh
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 6 years ago
Chuyên viên nhân sự/Lao động Tiền Lương
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân Sự_Lao Động Tiền Lương
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
No experience 8,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh
Tien Giang
over 6 years ago
Trưởng bộ phận Nhân sự/Lao động tiền lương
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
7 years 15,0 - 20,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 6 years ago
en 3.6 R&D STAFF/LAB TECHNICIAN/FOOD ENGINEER/QA/OTHERS
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
  1. 4
  2. 5
  3. 6
  4. 7
  5. 8
  6. 9
  7. 10
  8. 11
  9. 12
  10. 13