Search resume

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
en 8.4 QA/QC /LAB MANAGER / TECHNICAL
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 46
16 years 2,200 - 2,500 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
over 6 years ago
en 8.3 Laboratory supervisor/manager
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 6 years ago
en 8.0 Chemist, laboratory manager, QC/QA manager, petroleum, catalysis, analytical chemistry
Degree: Postgraduate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
12 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 6 years ago
en 8.0 Clinical Research Associate, Research Faculty, Laboratory Technician, Quality Control, Quality Assurance
Degree: Postgraduate | Current level: Experienced | Age: 32
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Da Nang
Binh Duong
over 6 years ago
en 7.6 Land Surveyor / Survey Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 39
10 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
en 7.6 Lab Technician, Product Manager, QA, QC
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
2 years Negotiable Binh Dinh over 5 years ago
en 7.5 Lab Supervisor/ QA&QC Supervisor/ R&D
Degree: Postgraduate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
7 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 5 years ago
7.0 Giám Sát Kỹ Thuật Dự Án
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 43
13 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 6 years ago
en 7.0 Quality Manager/Laboratory Manager
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 36
9 years Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Binh Duong
over 6 years ago
6.2 Trưởng Nhóm / Giám Sát Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
8 years 15,0 - 20,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
6.1 Giám sát kỹ thuật / Kỹ sư công trường
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 37
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 4 years ago
en 5.9 QA/QC Staff; Lab Technician; Customer Service
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
7 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 5.6 Laboratory manager, QC, microbiologist, Lab supervisor, Regulatory affair, R&D, Food
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 36
9 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
5.4 Giám sát kỹ thuật, Kỹ sư thiết kế
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 6 years ago
en 5.2 R&D Lab Technician, QA Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Quang Nam
Da Nang
over 6 years ago
5.1 Giám sát kỹ thuật, Dự toán, quản lý triển khai công việc cho công nhân, Quan lý hồ sơ chất lượng công trình và triển khai bản vẽ shopdrawing
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 6 years ago
5.0 Kỹ thuật viên Hóa Lý, Sắc Ký, Thư Ký ISO, QA/QC
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
6 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
5.0 Kỹ sư xây dựng/ giám sát kỹ thuật công trình
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
4 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 5 years ago
en 5.0 Nhân viên kỹ thuật, Quản lý sản xuất, nhân viên QA, QC, nhân viên phòng lab.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
5.0 Laboratory Technician
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
4.8 Nhan vien KCS/QA/QC, nhan vien phong Lab nganh thuc pham
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
4.6 Nhân viên thí nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
15 years 5,0 - 10,0 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
en 4.5 Lab manager
Degree: Postgraduate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
5 years over 800 USD Ho Chi Minh over 6 years ago
en 4.5 Lab manager
Degree: Postgraduate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
5 years over 800 USD Ho Chi Minh over 5 years ago
en 4.5 Lab Technician
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
1 years 400 - 600 USD Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 6 years ago
4.4 giám sát kỹ thuật tòa nhà
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 45
10 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
en 4.4 R&D supervisor/Lab supervisor
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 37
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
4.3 Giám Sát Kỹ Thuật Thi Công - Tư Vấn Giám Sát (Kỹ Sư Xây Dựng)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
4 years 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 6 years ago
en 4.2 Laboratory Technician, QC Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Can Tho
over 4 years ago
en 4.0 Kỹ sư hóa, nhân viên phòng Lap, nhân viên phòng An toàn.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
1 years Negotiable Ba Ria-VT
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 6 years ago
en 4.0 Senior Laboratory Technician
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years 400 - 500 USD Ho Chi Minh over 5 years ago
3.9 Nhân Viên Kế Thuật / Kỹ Sư / Giám Sát Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
6 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 3.9 Kỹ sư lắp máy, bảo trì bảo dưỡng và dịch vụ
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
3.9 giam sat ky thuat
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
3.9 Nhân Viên Thu Ngân
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
en 3.8 Laboratory Technician (Textile)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Tien Giang
Binh Duong
over 6 years ago
en 3.8 Process Engineer, R&D, Lab Supervisor, Production Supervisor
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 6 years ago
3.7 nhân viên phòng lab, QA/QC, nhân viên văn phòng,...
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
2 years Negotiable Binh Phuoc
Binh Duong
Dong Nai
over 6 years ago
3.6 Quản lý điều hành+ cơ khí chế tạo+ Chủ nhiệm công trình+ Tư vấn giám sát kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: -40
11 years Negotiable Thai Nguyen
Ho Chi Minh
Ha Noi
over 6 years ago
en 3.6 Lab manager, Technical manager
Degree: Postgraduate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 6 years ago
en 3.6 R & D staff, QA analyst, Lab team leader, Lab manager, QA specialist, QC supervisor, QA supervisor
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 35
6 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 5 years ago
en 3.6 R&D STAFF/LAB TECHNICIAN/FOOD ENGINEER/QA/OTHERS
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
3.5 Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Kỹ sư Quản lý chất lượng, thanh quyết toán; Giám sát kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 6 years ago
en 3.5 R&D, QA, Lab Technician and ISO position
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
3.4 Kỹ Sư / Nhân Viên ky thuat / Quản Lý,giam sat ky thuat
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
12 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 6 years ago
en 3.4 R&D chemical researcher and Laboratory manager
Degree: Postgraduate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
6 years Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
3.4 Giám Sát Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
3.3 LAB TECHNICIAN/ QA/QC staff/ MICRO staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 3.3 Lab Technician, Research and development, QA, QC, Production
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 3.2 Lab Technican, QA
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 6 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10