Search resume

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân viên vận hành_Nhân viên bảo trì cơ khí.
| Current level: Experienced | Age: 34
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Long An
over 3 years ago
Kỹ sư cơ khí - Kỹ sư bảo trì - Nhân viên kỹ thuật - Nhân viên vận hành
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 6 years ago
nhân viên/ trợ lí phòng nhân sự, hành chánh văn thư, chăm sóc và tư vấn khách hàng, nhân viên phụ trách công tác tiền lương, bảo hiểm...
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
over 6 years ago
Kỹ Sư Cơ Khí, Kỹ Sư Thiết Kế, Kỹ Sư Lập Trình CNC, Kỹ Sư Cơ Nhiệt, Nhân Viên Kỹ Thuật, Nhân Viên Thiết Kế, Nhân Viên Vận Hành Máy CNC, Kỹ Sư Bảo Trì...
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 4 years ago
nhân viên kiểm định chất lượng, bảo trì và vận hành máy cơ khí, nhân viên kỹ thuật về động lực
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
3 years 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 4.0 Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 43
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 3.9 Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 41
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 4.1 Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 41
15 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
en Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 41
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Long An
Binh Duong
over 5 years ago
en 8.0 Maintenance Manager
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 36
6 years 2,000 - 2,500 USD Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 5 years ago
en 4.1 Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 44
15 years 1,000 - 1,500 USD Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 6.4 Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 41
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 6.4 Maintenance manager
| Current level: Manager | Age: 48
11 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 5 years ago
en 4.7 Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 40
10 years 16,0 - 18,0 tr.VND Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 5 years ago
Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 37
8 years 15,0 - 18,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en Maintenance manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 45
14 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 43
13 years 1,000 - 1,500 USD Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 5 years ago
en 6.6 Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 41
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
en maintenance manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 42
6 years 1,000 - 1,500 USD Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 3.4 Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 43
14 years Negotiable Ho Chi Minh
Long An
Binh Duong
over 5 years ago
Maintenance manager
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
4 years 18,0 - 20,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 5.2 Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 38
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 5.2 Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 36
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Southeast
North Central Coast
over 5 years ago
Maintenance manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 43
12 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 6 years ago
Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 46
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 6 years ago
en 3.9 Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
7 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 6 years ago
en 6.8 Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 52
18 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Ba Ria-VT
over 6 years ago
en 6.3 Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 39
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Da Nang
over 6 years ago
en 3.5 Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
10 years 1,000 - 2,000 USD Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 6 years ago
en Maintenance Manager
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 54
28 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 6 years ago
en 8.8 Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 51
10 years 1,000 - 1,500 USD Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 6 years ago
Nhân viên bảo trì máy,Nhân viên QC kiểm hàng,Nhân viên vận hành sản xuất,Kỹ sư cơ khí.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 6 years ago
en 5.7 Maintenance manager / Production manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 41
12 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 4.5 Mold Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 38
11 years 600 - 1,000 USD Ho Chi Minh over 5 years ago
en 3.3 Facility and Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 39
8 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 6 years ago
en Maintenance Manager / Project Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 52
20 years Negotiable Ho Chi Minh
Long An
Binh Duong
over 6 years ago
en 3.9 Maintenance manager,
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 35
7 years 1,200 - 1,500 USD Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 6 years ago
Nhân Viên Kế Toán, Thu Ngân, Bán Hàng, Chăm Sóc Khách Hàng. Có Năng Lực Và Đáng Tin Cậy, Chưa Nhiều Kinh Nghiệm Nhưng Ham Học Hỏi Và Có Tránh Nhiệm Trong Công Việc
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
en 5.4 Production manager, Maintenance manager
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 39
6 years 18,0 - 24,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 3.6 MAINTENANCE MANAGER OR SERVICE MANAGER
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 40
9 years 1,500 - 2,000 USD Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 6 years ago
en 7.2 Maintenance Manager or Maintenance supervisor
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 50
18 years 1,000 - 1,200 USD Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 6 years ago
en 8.3 Project manager, Maintenance manager,
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 35
7 years 32,0 - 35,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 5.8 Plant Manager / Production Manager / Facility - Maintenance Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: -50
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
Maintenaince Manager/ Leader/ Technician
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 43
11 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 6 years ago
Engineering Manager, Maintenance Manager, Project Supervisor or Manager
| Current level: Manager | Age: 39
12 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 4 years ago
en 8.4 Maintenance manager, Facility Manager, Project manager.
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 47
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en 5.0 Engineering manager/ Maintenance manager/ Project manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 45
11 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
en Maintenance Manager, Automation Engineer, Field Support Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 40
7 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 6 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Máy May Công Nghiệp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 25
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10