Search job results: 1 jobs

Filter results

 1. Refinements

  phòng đào tạo
 2. Job by locations

  1. Ho Chi Minh 1
 3. Job by industries

  1. Administrative / Clerical 1
  2. Education /Training 1
  3. Food & Beverage (F&B) 1
 4. Job level

  1. Experienced 1
 5. Top companies

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING 1
 6. Skill tags

  1. giao tiếp 1
  2. nhân viên hành chính 1
  3. phòng đào tạo 1
 7. Salary range

  1. Negotiable 1