eSmart

An Phú Plaza 117 - 119, Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp HCM
Contact person: Ms Thanh Hằng

 

Tầm Nhìn
Chúng tôi mong muốn Trở thành và được công nhận là Doanh Nghiệp hàng đầu trong dịch vụ Hỗ Trợ khởi nghiệp.

Sứ Mệnh
Chúng tôi cam kết không ngừng tối ưu hóa quy trình và nâng cao các giá trị để cung cấp đến các Doanh Nghiệp trong giai đoạn khởi nghiệp những dịch vụ hỗ trợ Doanh Nghiệp với tính chuyên nghiệp cao nhưng chi phí thấp nhất.

Giá Trị Cốt Lõi
Tâm Huyết: nỗ lực không mệt mỏi, vượt lên trên giới hạn của nguồn lực nhằm đem đến những giá trị quý giá nhất đến với các Doanh Nghiệp, Cộng Đồng và Đất Nước. Và tại nơi đây, con người sẵn sàng dâng tặng thời gian, kiến thức và kinh nghiệm của mình cho những lý tưởng tốt đẹp.
Trung Thực: cam kết hành xử trung thực, đạo đức trong mọi suy nghĩ, hoạt động và giao dịch, tạo dựng sự tin tưởng và giá trị gắn kết cao nhất giữa con người với con người, sử dụng niềm tin và sự ngay thẳng để tạo ra chỗ đứng vững chắc cho mọi thành công và hơn thế nữa.
Thắng – Thắng: chú trọng giá trị của việc Cùng Thắng trong mọi suy nghĩ, hành động, chiến lược …, luôn luôn suy nghĩ và thấu hiểu cho những giá trị bên ngoài bản thân cá nhân, đặt lợi ích chung và tinh thần hợp tác lên hàng đầu từ đó cùng tạo ra những giá trị tối ưu thật sự cho bản thân song song các giá trị mà Khách Hàng, Đồng Nghiệp, Đối Tác, Cộng Đồng cùng nhận được.