Kết quả tìm việc: 1 công việc

Lọc kết quả

 1. Điều chỉnh bộ lọc

  Hồ Chí Minh
 2. Tìm việc theo ngành nghề

  1. Quản lý chất lượng (QA/QC) 1
 3. Cấp bậc

  1. Nhân viên 1
 4. Công ty hàng đầu

  1. SHR Việt nam 1
 5. Từ khóa kỹ năng

  1. QA/QC 1
  2. QA/QC Engineer 1
  3. QC Engineer 1
 6. Mức lương

  1. 500-1000 USD 1