Brand Manager (Food)

Công Ty CP GreenFeed Việt Nam

Recruitment Information

  1. Work location: Ho Chi Minh
  2. Industry: Household / Personal Care , Food & Beverage (F&B) , Marketing
  3. Job level: Manager
  4. Job type: Permanent
  5. Salary: Negotiable

 

Job description

Đạt mục tiêu về doanh số:

- Kiểm soát và quản lý dự án phát triển sản phẩm mới/ bao bì mới đúng thời hạn

- Định hướng chiến lược & USP của sản phẩm, đảm bảo truyền tải chính xác đến các bộ phận liên quan: Sales/Trade/MKT Operation"                                                                                                                                

Xây dựng định vị thương hiệu thành công với sức khỏe thương hiệu (Brand Health) đạt mục tiêu đề ra:

- Định hướng thông điệp truyền thông/ hình ảnh cho thương hiệu & các bộ phận liên quan cùng thực hiện theo đúng hướng đề ra (MKT Operation/ MKT Comm.)

- Định hướng chiến lược sản phẩm và đảm bảo theo sát Brand Architecture/ định vị thương hiệu"     

Định hướng danh mục sản phẩm mới phù hợp mục tiêu kinh doanh, mang lại doanh số & góp phần giải quyết slow-moving (đùi/ cốt lết):

- Đưa ra danh mục sản phẩm dựa trên các xu hướng thị trường, nhu cầu người tiêu dùng (nghiên cứu thị trường) và nhu cầu thực tiễn kinh doanh từ đội ngũ Sales/ Trade

- Đảm bảo lợi nhuận (GM) trên đầu sản phẩm theo cam kết với BOD

- Quản lý việc phát triển & tung SP đúng thời hạn cam kết                                                                                    

Hoạt động tiếp thị, truyền thông

- Đề xuất & xây dựng chiến lược, mục tiêu & kế hoạch quảng cáo trong các chiến dịch ở cấp độ NTD và thương mại

- Giám sát và làm việc chặt chẽ với các đơn vị quảng cáo để đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án"

Ngân sách

- Lên kế hoạch ngân sách theo năm cho các hoạt động MKT theo ngân sách tổng được phân bổ

- Quản lý ngân sách hiệu quả trong ngân sách cam kết"                                                                                         

Xây dựng và phát triển năng lực, kỹ năng nhân viên

- Lên kế hoạch, lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên

- Hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên

- Đề ra kế hoạch đào tạo cho nhân viên theo nhu cầu thực tế

Job Requirement

- Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Marketing hoặc các ngành có liên quan (Kinh doanh, thương mại,…)      

- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, ưu tiên ngành FMCG/ thực phẩm

- Am hiểu marketing trong lĩnh vực FMCG hoặc ngành hàng Thực phẩm: phát triển sản phẩm mới, truyền thông và định vị

- Có khả năng nắm bắt tốt nhu cầu thị hiếu của thị trường                                        

- Có kinh nghiệm lên kế hoạch và quản lý dự án

- Có kinh nghiệm quản lý nhân viên

Required Job Skills

fmcg