Chuyên Viên IT Cấp Cao (Senior Java Developer)

FindTalent's Clients

Recruitment Information

 1. Work location: Ho Chi Minh , ,
 2. Industry: IT - Software
 3. Job level: Experienced
 4. Job type: Permanent
 5. Salary: Negotiable

 

Job description

 •  Là lập trình viên cao cấp, bạn sẽ chịu trách nhiệm xây dựng các tính năng mới cũng như thực hiện công việc bảo trì và sửa lỗi cho các ứng dụng của công ty;
 • Làm việc hàng ngày với các ứng dụng và dịch vụ phát triển dựa trên Spring framework, phát triển các tính năng từ back-end đến front-end;
 • Tham gia thảo luận và xây dựng kiến trúc hệ thống, mô hình cơ sở dữ liệu, và công nghệ mới đáp ứng với nhu cầu hoạt động của công ty theo từng giai đoạn và chiến lược kinh doanh của công ty.

Job Requirement

 • Bằng cử nhân về Khoa học Máy tính chuyên ngành Lập trình, Hệ thống thông tin hoặc Lĩnh vực liên quan;
 • Có kinh nghiệm làm việc với Spring Framework;
 • Có kinh nghiệm về React là một lợi thế;
 • Có kinh nghiệm về API REST, SOAP;
 • Có kinh nghiệm về MySQL hoặc SQL;
 • Có kinh nghiệm làm việc trên AWS là một lợi thế;
 • Kinh nghiệm với thiết kế giao diện người dùng, cấu trúc cơ sở dữ liệu và phân tích thống kê;
 • Khả năng phát triển các giải pháp sáng tạo để xây dựng các ứng dụng và dịch vụ tốt;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Khả năng làm việc trên nhiều dự án và teamwork;
 • Khả năng làm việc với môi trường Agile, đặc biệt Scrum Framework;
 • Có kiến thức Bảo hiểm là một lợi thế;
 • Có thể nhanh chóng học hỏi các công nghệ mới;
 • Khả năng đọc hiểuTiếng Anh tốt và khả giao tiếp tốt là một lợi thế.

Required Job Skills

java mysql agile scrum Spring