Search job results: 1 jobs

Filter results

 1. Refinements

  Công ty CJ VINA AGRI
 2. Job by locations

  1. Ho Chi Minh 1
  2. Long An 1
 3. Job by industries

  1. Accounting / Auditing / Tax 1
 4. Job level

  1. Entry Level 1
 5. Skill tags

  1. Kế toán viên 1
  2. Nhân viên thời vụ ca sáng 1
  3. Part-time jobs 1
 6. Salary range

  1. Negotiable 1