Search job results: 4 jobs

Filter results

 1. Refinements

  Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ
 2. Job by locations

  1. Ho Chi Minh 3
  2. Binh Dinh 1
 3. Job by industries

  1. Sales / Business Development 3
  2. Consulting 1
  3. Human Resources 1
  4. Retail / Wholesale 1
 4. Job level

  1. Experienced 4
 5. Skill tags

  1. healthcare 1
  2. tư vấn viên 1
 6. Salary range

  1. Negotiable 1
  2. 0-500 USD 3