Search job results: 2 jobs

Filter results

 1. Refinements

  Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam
 2. Job by locations

  1. Ho Chi Minh 2
 3. Job by industries

  1. Sales / Business Development 2
 4. Job level

  1. Student / Internship 1
  2. Entry Level 1
 5. Skill tags

  1. kinh doanh 1
  2. nhân viên kinh doanh 1
  3. thực tập sinh 1
 6. Salary range

  1. Negotiable 2