Search job results: 1 jobs

Filter results

 1. Refinements

  LAM NGUYÊN IMEX CO., LTD.
 2. Job by locations

  1. Ho Chi Minh 1
 3. Job by industries

  1. Marketing 1
  2. Civil / Construction 1
  3. Interior / Exterior 1
 4. Job level

  1. Experienced 1
 5. Skill tags

  1. Anh văn 1
  2. Nghiên cứu thị trường 1
  3. Phân tích số liệu 1
  4. Thuyết trình 1
 6. Salary range

  1. Negotiable 1