Search job results: 5 jobs

Filter results

 1. Refinements

  LE ANH INTERNATIONAL TRANSPORTATION AND TRADING COMPANY LIMITED
 2. Job by locations

  1. Ho Chi Minh 5
 3. Job by industries

  1. Import / Export 5
 4. Job level

  1. Experienced 5
 5. Skill tags

  1. Nhân viên văn phòng chuyên ngành tiếng Anh 1
  2. excel 1
  3. nhân viên chứng từ 1
  4. nhân viên kinh doanh 1
 6. Salary range

  1. Negotiable 3
  2. 0-500 USD 2