FINANCE MANAGER

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

Recruitment Information

 1. Work location: Ho Chi Minh , ,
 2. Industry: Accounting / Auditing / Tax , Executive management , Finance / Investment
 3. Job level: Manager
 4. Job type: Permanent
 5. Salary: Negotiable

 

Job description

1. Quản lý hệ thống kế toán:

- Giám sát tất cả các hoạt động liên quan đến kế toán, đảm bảo việc vận hành và kiểm soát hệ thống kế toán được chặt chẽ.

- Cung cấp các báo cáo đúng, đủ, kịp thời theo quy định của Nhà Nước.

2. Quản lý dòng tiền:

- Dự báo và kiểm soát sự luân chuyển dòng tiền.

- Duy trì khả năng thanh khoản của công ty và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho các hoạt động của công ty.   

3. Quản trị công nợ:

- Kiểm soát các khoản nợ dưới nhiều hình thức như hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mặt bằng, bảo hiểm, các nghĩa vụ theo luật định và thuế.

4. Quản lý vốn lưu động và huy động vốn:

- Thiết lập và thực hiện các chiến lược để quản trị vốn do công ty yêu cầu, bao gồm đàm phán, quản trị và thu hồi công nợ, duy trì các thỏa thuận tài chính nhằm đảm bảo nguồn vốn lưu động cần thiết.

- Dự báo về tình hình vốn và thị trường vốn, cơ cấu và bảo toàn nguồn vốn. Quản lý, khai thác và phát triển vốn cho các dự án hoạt động và đầu tư hệ thống cửa hàng.

5. Quản lý ngân sách và kiểm soát chi phí:

- Giám sát toàn bộ ngân sách, thu thập các chỉ số tài chính, so sánh chi phí thực tế của công ty với ngân sách và đề xuất giải pháp.

6. Quản lý hiệu quả kinh doanh:

- Tiến hành phân tích tình hình tài chính của công ty nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của công ty, từ đó xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch, chiến lược tài chính, và chỉ tiêu kinh doanh hàng năm của công ty.

- Nắm rõ các chỉ tiêu, kế hoạch, chiến lược tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của công ty, đánh giá các yếu tố tài chính tiềm ẩn trong các kế hoạch này và đề xuất giải pháp.

- Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty thông qua công cụ đánh giá.

- Phân tích và tham gia thẩm định tính khả thi của các dự án đầu tư hệ thống cửa hàng.

7. Kiểm soát tài chính:

- Kiểm soát tiền, hàng, tài sản hiệu quả, giám sát chặt chẽ các quy trình quản lý tiền, hàng, tài sản tại hệ thống cửa hàng.

- Chuẩn bị các báo cáo tài chính để đánh giá hiệu quả tài chính thực tế và hoạch định tài chính cho công ty, bảo đảm kiểm toán được hoàn thành đúng thời gian và đóng sổ theo luật định.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định và chuẩn mực về tài chính như Sarbanes-Oxley, IRS, Tax Code, GAAP, IFRS.

- Phụ trách việc thông qua cũng như thực thi các thỏa thuận liên quan đến các nghĩa vụ tài chính như hợp đồng về mua bán nguyên vật liệu cho hệ thống cửa hàng, tài sản, dịch vụ công nghệ thông tin…

8. Xây dựng những mối quan hệ tài chính:

- Thiết lập và duy trì các mối liên hệ mật thiết với ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các nhà phân tích tài chính, các cổ đông... trong hoạt động vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và đầu tư tài chính.

- Quản lý các thỏa thuận ngân hàng, thỏa thuận vay vốn, duy trì các nguồn vốn thích hợp cho các khoản vay hiện tại của công ty từ các ngân hàng và các tổ chức cho vay khác.

9. Đào tạo và huấn luyện nhân viên:

- Đào tạo, huấn luyện, phát triển nhân viên để nhân viên có thể đạt năng suất hiệu quả làm việc tốt nhất.

10. Tham mưu BGĐ:

- Tham mưu cho Ban Giám Đốc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính, kế toán, nghiệp vụ tài chính - kế toán, kiểm soát nội bộ.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Job Requirement

1. Yêu cầu về trình độ:

 - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên nghành Kế toán – Tài chính.

- Có kiến thức về phần mềm kế toán, luật thuế, luật doanh nghiệp, luật ngân hàng, luật đầu tư... Ưu tiên ứng viên có kiến thức về luật đầu tư nước ngoài.

2. Yêu cầu về kinh nghiệm:

- Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Biết ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc

- Có phương pháp làm việc và quản lý khoa học

3. Yêu cầu về kỹ năng:

- Lãnh đạo nhóm tốt, có khả dẫn dắt và kết nối, tác động và tạo ảnh hưởng đến người khác.

- Chịu được áp lực cao, năng động.

- Có khả năng tổ chức, triển khai công việc.

- Kỹ năng phân tích /lập kế hoạch /chiến lược /triển khai thực hiện

- Kỹ năng đào tạo và hướng dẫn

- Tác phong nhanh nhẹn, nhạy bén, sáng tạo.

- Chủ động trong công việc.

Required Job Skills

finance gaap

Other Information

 • Ngày nghỉ: Theo Luật lao động Việt Nam
 • Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, và các phúc lợi theo chính sách của Công ty.
 • Thưởng theo hiệu quả kinh doanh (lương tháng 13 + thưởng KPI)
 • Phụ cấp: theo quy định công ty

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING
87A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
http://www.trungnguyen.com.vn
Company size: 500 - 999

Công ty Cổ phần Trung Nguyên Franchising là Công ty thành viên của Tập Đoàn Trung Nguyên. Công ty được thành lập vào ngày 01/07/2011 để quản lý Chuỗi không gian cà phê Trung Nguyên, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của mô hình cửa hàng Trung Nguyên.
Hiện nay hệ thống Không gian cà phê Trung...

View more »

Other jobs of this company (88)

 1. MARKETING EXECUTIVE
 2. TRƯỞNG NHÓM MARKETING
 3. TÀI XẾ XE TẢI
 4. GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH CỬA HÀNG CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN
 5. TÀI XẾ XE TẢI