Giám sát Đào Tạo và Kiểm soát tuân thủ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

Recruitment Information

  1. Work location: Ho Chi Minh
  2. Industry: Education /Training , Quality Control (QA/QC) , Food & Beverage (F&B)
  3. Job level: Team Leader / Supervisor
  4. Job type: Permanent
  5. Salary: Negotiable

 

Job description

Giám sát Đào Tạo và Kiểm soát tuân thủ

1.    Tóm tắt công việc:

Đào tạo về kiến thức vận hành cửa hàng công ty và kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ hệ thống cửa hàng

Giám sát, hướng dẫn, đào tạo nhân viên trong bộ phận Đào tạo và Kiểm soát tuân thủ

2.    Nhiệm vụ chính:

Đào tạo vận hành chung các nghiệp vụ: Thu ngân, Bán hàng, Phục vụ, Trưởng ca, Quản lý

Đào tạo khai trương quán mới/quán tái khai trương

Hướng dẫn kỹ năng làm việc tại môi trường quán

Soạn tài liệu đào tạo phù hợp cho việc hoàn chỉnh tiêu chuẩn thực thi công việc

Tổ chức đào tạo và thi nghiệp vụ/nâng hạt theo quy định

Đánh giá chất lượng dịch vụ theo định kỳ

Kiểm tra kỹ năng thực thi của đội ngũ quản lý sau đào tạo và tổ chức thi

Job Requirement

a.       Yêu cầu về trình độ:

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Hiểu biết về định hướng và con đường của Trung Nguyên

Ưu tiên ứng viên có kiến thức sản phẩm liên quan đến cà phê, kiến thức về ngành dịch vụ F&B, ngành bán lẻ

Có kiến thức về đào tạo và kiểm soát chất lượng dịch vụ

Kiến thức xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ

b.      Yêu cầu về kinh nghiệm:

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo F&B, bán lẻ và có 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

c.       Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng soạn tài liệu theo yêu cầu công việc

Kỹ năng đào tạo, hướng dẫn, điều chỉnh, sửa đổi

Kỹ năng quản lý

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề

Kỹ năng đánh giá chất lượng dịch vụ

Kỹ năng phân tích, tổng hợp

Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo

Required Job Skills

giám sát đào tạo giao tiếp lập kế hoạch soa

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING
87A Cách Mạng Tháng Tám (02 Bùi Thị Xuân), Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
http://www.trungnguyen.com.vn
Company size: 500 - 999

Công ty Cổ phần Trung Nguyên Franchising là Công ty thành viên của Tập Đoàn Trung Nguyên. Công ty được thành lập vào ngày 01/07/2011 để quản lý Chuỗi không gian cà phê Trung Nguyên, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của mô hình quán Trung Nguyên.
Hiện nay hệ thống Không gian cà phê Trung Nguyên...

View more »

Other jobs of this company (14)