Hà Nội - Chuyên viên Cân đối (Thị trường Tiền tệ _ MM) (Work from home)

Công ty tài chính TNHH MB Shinsei ( Mcredit )

Recruitment Information

 1. Work location: Ha Noi , ,
 2. Industry: Banking , Finance / Investment
 3. Job level: Experienced
 4. Job type: Permanent
 5. Salary: Negotiable

 

Job description

- Cập nhật trạng thái, dòng tiền ra/ vào trên các tài khoản Nostro, cân đối và thực hiện lệnh điều chuyển nội bộ;
- Kiểm soát các chỉ số an toàn hoạt động của công ty theo quy định của NHNN và quy định nội bộ;
- Thực hiện giao dịch và xác nhận giao dịch (MM, CCS, FX, Swap) với đối tác;
- Thu thập thông tin và thực hiện các báo cáo về biến động lãi suất, tỷ giá, thông tin khác (nếu có) của thị trường 1, 2 và các báo cáo hoạt động nguồn vốn
- Phối hợp với các phòng ban nội bộ khác để thực hiện và kiểm soát các dòng tiền liên quan đến các giao dịch Nguồn vốn
Updating Nostro status and its in/ out cashflows, balancing and monitoring internal fund transfer orders;
Controlling the operational safety ratios of the company in accordance with the SBV regulations and internal ones;
Making and confirming transactions (MM, CCS, FX, Swap) with couterparty;
Collecting informations and drafting report on fluctuation of interest rates, exchange rate, other informations (if any) of M1, M2 and other report on treasury activities.
Co-operating with other internal units/ departmenst to perform and monitor the cashflows relating to treasury transactions

2. Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh.
Complete the training program by title.

3. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp phù hợp với năng lực và phạm vi công việc.
Phối hợp các Phòng/ban khác nhằm đảm bảo công việc chung của công ty.
Implement other tasks as assigned by the direct manager in accordance with the capacity and scope of work.
Co- operate with other units/ departments to complete general tasks of company

Job Requirement

1 Bằng cấp/Education: Tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng)
Graduated from University or higher (major in economics, business administration, finance, banking)

2 Kinh nghiệm/Experiences: Có tối thiểu 01-02 năm làm việc trực tiếp tại các vị trí liên quan đến nguồn vốn, hỗ trợ nguồn vốn, thanh toán trong các tổ chức tín dụng
At least 01-02 years working directly at positions related to treasury, treasusy back-office and payment activities in credit institutions

3Ngoại ngữ (Tiếng Anh)/Foreign language (English): Tiếng Anh : cơ bản     

Tin học văn phòng: tốt
4.Kiến thức chung/General knowledge: Nghiệp vụ Cân đối và hỗ trợ nguồn vốn, thanh toán trong/ ngoài nước
Major of Treasury Funding and Treasury Back-office,  dosmetic/ international payment

4.1Am hiểu tổ chức/ Organizational understanding: Hiểu các giá trị cốt lõi và vận dụng các giá trị cốt lõi của Công ty trong quá trình tác nghiệp.
Understanding the core values and applying during the operational process.

4.2.Am hiểu sản phẩm của đơn vị/ Product understanding: Hiểu và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đơn vị đang cung cấp theo quy định, quy trình sẵn có.
Understanding  and providing unit products and services according to regulations, available procedures.

4.3.Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị/Understanding about unit's rule/ procedures: Hiểu và phối hợp các đơn vị khác trong công ty để thực hiện công việc. Có khả năng hướng dẫn, kiểm soát lại các thao tác đơn giản trong quy trình.
Understanding and coordinating with other units in the company to perform work. Having ability to guide and control simple operations in the procedure

Required Job Skills

treasury training economics finance credit funding

Other Information

PHÚC LỢI

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Company Overview

Công ty tài chính TNHH MB Shinsei ( Mcredit )
19A Đường Công Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM
https://mcredit.com.vn/
Company size: 20.000 - 49.999

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Tài chính TNHH MTV MB theo Quyết định số 1965/QĐ-NHNN ngày 21/09/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vốn điều lệ của Mcredit tính đến tháng 2/2018 là 800 tỷ đồng.

Mcredit hướng tới trở thành một công ty tài...

View more »

Other jobs of this company (21)

 1. Hà Nội - Trưởng bộ phận Quản trị dữ liệu (Work from home)
 2. Nhân viên Thu hồi nợ qua điện thoại nhóm Hard Call (B2-B3) tại Hà Nội và Hồ Chí Minh (Work from home)
 3. Hà Nội - Chuyên viên quản trị dữ liệu (Work from home)
 4. Hà Nội - Trợ lý kiểm toán