Hành Chính - kế Toán

CỔ PHẦN XÂY DỰNG VIETHOME BUILDER

Recruitment Information

  1. Work location: Ho Chi Minh
  2. Industry: Administrative / Clerical , Accounting / Auditing / Tax , Human Resources
  3. Job level: Experienced
  4. Job type: Permanent
  5. Gender: Female
  6. Salary: 8 - 12 tr.VND

 

Job description

- Phụ trách các công việc liên quan đến kế toán nội bộ trong Công ty: Lập chứng từ thu chi nội bộ, nhập các số liệu thu chi phát sinh hàng ngày, lập báo cáo thu chi từng công trình theo tuần/ tháng/tổng kết công trình, theo dõi công nợ.

- Chấm công, Tính lương nhân sự: cập nhật bảng chấm công nhân sự, theo dõi ngày phép của nhân sự thông qua các trưởng bộ phận, tính lương cuối tháng cho nhân viên, tính thưởng lễ, tết theo quy định trong Hợp Đồng Lao Động.

- Soạn thảo – Quản lý văn bản pháp lý, hợp đồng, chứng từ: hồ sơ, giấy tờ văn phòng, soạn thảo và in ấn hợp đồng.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý.

Job Requirement

Yêu cầu: 

Nữ: 25-30 tuổi

Ưu tiên kinh nghiệm từ  1 - 2 năm 

Cần thận, kỹ lưỡng trong công việc.

Other Information

Quyền lợi: Mức thu nhập: 8 - 12 triệu

Có cơ hội thăng tiến

Được hưởng các chế độ trợ cấp, phúc lợi của công ty.