[HCM] Phó Phòng Tài Chính Kế Toán

TẬP ĐOÀN PHÚC HOÀNG NGỌC

Recruitment Information

  1. Work location: Ho Chi Minh
  2. Industry: Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
  3. Job level: Manager
  4. Job type: Permanent
  5. Salary: Negotiable

 

Job description

* MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

- Thực hiện công tác tài chính, kế toán của Chi nhánh Hồ Chí Minh

- Thực hiện công tác huy động vốn cho Công ty và chi nhánh

* TRÁCH NHIỆM CHÍNH

* Mảng Tài Chính

- Quản lý dòng tiền, duy trì khả năng thanh khoản và đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh.

- Quản lý ngân sách & kiểm soát chi phí tại chi nhánh

- Đảm trách việc huy động vốn cho các dự án tại Công ty và chi nhánh.

- Phân tích tài chính, đánh giá về mặt tài chính các dự án mà công ty và chi nhánh thực hiện.

- Hỗ trợ Công ty thiết lập mối quan hệ, làm việc với Ngân hàng về vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn (nếu có).

* Mảng Kế Toán

- Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của chi nhánh đảm bảo theo đúng quy định của công ty.

- Trình duyệt chi, kiểm soát kế hoạch Thu – Chi – Giải Ngân của chi nhánh

- Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ tại chi nhánh.

- Quản lý ngân sách và kiểm soát chi phí tại chi nhánh.

- Lập kế hoạch tài chính, xây dựng các chỉ tiêu tài chính: doanh thu – chi phí – lợi nhuận theo tháng/quý/năm cho chi nhánh.

- Xây dựng ngân sách hàng năm, lập dự toán dòng tiền, dự toán kết quả kinh doanh hàng năm của chi nhánh.

- Kiểm tra hồ sơ, báo cáo khai thuế, báo cáo quản trị theo định kỳ, báo cáo tài chính năm của chi nhánh theo yêu cầu công ty.

* Những công việc liên quan khác

- Các công việc phát sinh theo chỉ đạo Giám Đốc Chi Nhánh và Tổng Giám Đốc.

* VP Hàm Nghi, quận 1 đang setup. Địa chỉ cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Job Requirement

- Trình độ/Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp hoặc các chuyên ngành tương đương.

- Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có kinh nghiệm về việc huy động vốn.

- Có kinh nghiệm về lập kế hoạch và phân tích báo cáo tài chính, quản lý dòng tiền.

- Ưu tiên các ứng viên từng công tác tại CTy BĐS, Xây dựng, Dịch vụ 

* Kỹ năng /Kiến thức:

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

- Kỹ năng Excel tốt..

- Am hiểu thị trường bất động sản, nhà hàng khách sạn.

- Kỹ năng đánh giá & phân tích dữ liệu.

- Kỹ năng quản lý, điều hành, lập kế hoạch, sắp xếp công việc.

- Nhiệt tình, trách nhiệm, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc

Required Job Skills

Phó phòng tài chính kế toán