Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty CP GreenFeed Việt Nam

Recruitment Information

 1. Work location: Ho Chi Minh
 2. Industry: Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
 3. Job level: Team Leader / Supervisor
 4. Job type: Permanent
 5. Salary: Negotiable

 

Job description

 • Thực hiện kiểm soát chi phí trên hệ thống, hạch toán tài sản cố định, báo cáo thuế, hạch toán lương, bảo hiểm xả hội, dự toán chi phí…
 • Thực hiện các báo cáo legal, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, các báo cáo nội bộ theo định kỳ
 • Cung cấp số liệu cho thuế, kiểm toán theo yêu cầu
 • Chấp hành nội quy, qui định, chính sách của trại và Công ty
 • Lưu trữ chứng từ liên quan đúng quy định
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng kế toán

Job Requirement

 • Nắm được quy trình, chứng từ kế toán, luật kế toán, chuẩn mực kế toán, và các chính sách về thuế.
 • Biết sử dụng các phần mềm kế toán
 • Trung thực và cẩn thận trong công việc

        * Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán – tài chính

Required Job Skills

legal