Nhân Viên Bảo Trì - Hưng Yên

Công Ty CP GreenFeed Việt Nam

Recruitment Information

 1. Work location: Hung Yen
 2. Industry: Maintenance , Electrical / Electronics
 3. Job level: Experienced
 4. Job type: Permanent
 5. Salary: Negotiable

 

Job description

 • Chịu trách nhiệm thực hiện công tác sửa chửa, bảo trì và xử lý ngay lập tức các sự cố liên quan đến điện, nước của trại.
 • Lập kế hoạch tháng/quý/năm về việc bảo trì công cụ dụng cụ, trang thiết bị liên quan đến hoạt động của trại.
 • Quản lý và bảo quản công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc
 • Đề xuất thay thế các thiết bị và chuẩn bị đầy đủ công cụ dụng cụ khi thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa.
 • Đảm bảo thực hiện đúng qui trình an toàn sinh học
 • Chấp hành nội quy, qui định, chính sách của trại và Công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trại

Job Requirement

 • Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Có kiến thức về an toàn và vận hành các trang thiết bị điện, nước
 • Tốt nghiệp trung cấp điện hoặc cơ khí
 • Sinh hoạt nội trú tại trại