Phó phòng Nhân sự ( 18tr; Bắc Ninh )

SHR Việt nam

Recruitment Information

  1. Work location: Bac Ninh , ,
  2. Industry: Human Resources
  3. Job level: Experienced
  4. Job type: Permanent
  5. Salary: Competitive

 

Job description

Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí Phó phòng nhân sự cho một công ty lớn ở Bắc Ninh như sau:

- Xây dựng, triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nội bộ, thuê ngoài.

- Phối hợp với Công đoàn và Tài chính để quản lý được hiệu quả

- Lên kế hoạch tháng /quý/năm cho các bộ phận 

- Triển khai thực hiện các nghiệp vụ nhân sự: tuyển dụng, lương, thưởng, phúc lợi, hợp đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật, hồ sơ nhân viên, đánh giá, thăng chức, thuyên chuyển…

- Quản trị dữ liệu nhân sự và lập các báo cáo nhân sự và các báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc và Công ty.

Job Requirement

- Nam/Nữ có kinh nghiệm trong công ty sản xuất >5 năm làm quản lý nhân sự

- Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực

Required Job Skills

marketing management engineering automation mechatronics sales technical service trading english presentations