R&D Manager (Food Processing/OEM )

FindTalent's Clients

Recruitment Information

 1. Work location: Ho Chi Minh
 2. Industry: Food & Beverage (F&B) , Food Tech / Nutritionist , Manufacturing / Process
 3. Job level: Manager
 4. Job type: Permanent
 5. Salary: Negotiable

 

Job description

 • Lập kế hoạch nghiên cứu, thiết kế và triển khai sản phẩm OEM hàng tuần, tháng, quý, năm;
 • Tổ chức tìm kiếm ý tưởng mới liên quan đến kiểu dáng, tên gọi, chất liệu sử dụng... để từ đó tiến hành xây dựng kế hoạch nghiên cứu và triển khai sản phẩm theo định hướng và chiến lược của Công ty;
 • Tổ chức, tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin về sản phẩm, giá cả từ bên trong và bên ngoài Công ty;
 • Tiếp cận thông tin về sản phẩm mới, công nghệ mới nhằm đưa ra những giải pháp về nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm hiện có;
 • Xem xét và tiến hành hiệu chỉnh liên quan đến thiết kế, hóa nghiệm trong quá trình triển khai sản xuất;
 • Chịu trách nhiệm chính trong công việc triển khai sản xuất thử sản phẩm mới: theo dõi, đôn đốc, giám sát;
 • Phối hợp với các BP/PB để việc nghiên cứu, triển khai sản phẩm đạt được hiệu quả;
 • Soạn thảo, xem xét, cập nhật các Tiêu chuẩn chất lượng, định mức sản phẩm, quy trình sản xuất, mẫu chuẩn... cho các sản phẩm;
 • Bảo mật thông tin về sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến, kỹ thuật công nghệ và các thông tin khác của Công ty.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành công nghệ thực phẩm;
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương trong ngành chế biến thực phẩm;
 • Thạnh thạo vi tính;
 • Thành thạo tiếng anh.