Retail Relationship Manager (Chuyên viên tín dụng cá nhân)

Career Vision's Client

Recruitment Information

 1. Work location: Binh Duong , Dong Nai , Ho Chi Minh
 2. Industry: Securities , Banking , Finance / Investment
 3. Job level: Experienced
 4. Job type: Permanent
 5. Salary: 10 - 22 tr.VND

 

Job description

 • Thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng cá nhân nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Phát triển khách hàng mới, chắm sóc và tư vấn cho khách hàng để bán các sản phẩm tín dụng cá nhân.
 • Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với các khách hàng cá nhân hiện hữu nhằm mở rộng nhu cầu và mạng lưới sử dụng các sản phẩm của Ngân hàng.
 • Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện đánh giá tín dụng và lập tờ trình phê duyệt khoản vay.

Job Requirement

 • Có kiến thức về tín dụng cá nhân.
 • Tiếng Anh cơ bản (phải biết đọc và viết vì tờ trình tín dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh)
 • Năng động, kiên trì, và giao tiếp tốt.
 • Có tư duy về làm dịch vụ khách hàng.
 • Chịu khó, Chịu được áp lực công việc cao.

Required Job Skills

Retail Sales Manager Banking

Other Information

 • Tuyển toàn chi nhánh miền Nam bao gồm Biên Hòa, Bình Dương, Sóng Thần, Đồng Nai.