THỰC TẬP SINH KINH DOANH (PARTTIME)

Công ty TNHH MEGAHOME

Recruitment Information

  1. Work location: Ho Chi Minh
  2. Industry: Customer Service , Retail / Wholesale , Sales / Business Development
  3. Job level: Student / Internship
  4. Job type: Part time , Freelance
  5. Salary: 3 - 3,5 tr.VND

 

Job description

- Trực tiếp tham gia xử lý công việc thực tế các nghiệp vụ phát sinh của phòng Kinh doanh theo hướng dẫn của trưởng Bộ phận.

- Hỗ trợ các công việc lập và quản lý Hồ sơ, data, chăm sóc khách hàng, hình ảnh sản phẩm, post bài, tư vấn, chốt sale, hợp đồng, theo dõi đơn hàng, ...

- Được Đào tạo trở thành nhân viên chính thức sau 03 tháng thực tập.

- Có cơ hội trở thành quản lý nếu đầy đủ kinh nghiệm và kỹ năng.

Job Requirement

- Trình độ học vấn/ chuyên môn: Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan

- Kỹ năng mềm: Làm việc nhóm, giao tiếp và xử lý tình huống tốt

- Khác: Năng động, sáng tạo, có đam mê với công việc, cầu tiến

- Yêu cầu có Laptop để thuận tiện cho công tác thực tập. Được trang bị máy tính khi trở thành nhân viên chính thức