Trưởng Ban Quản Lý Dự Án (Project Manager)

FindTalent's Clients

Recruitment Information

 1. Work location: Ho Chi Minh
 2. Industry: Civil / Construction , Real Estate
 3. Job level: Manager
 4. Job type: Permanent
 5. Salary: 40 - 70 tr.VND

 

Job description

 • Chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch an toàn, biện pháp thi công & đánh giá rủi ro từ ban an toàn của dự án đệ trình.
 • Kiểm tra & đánh giá sự tuân thủ theo kế hoạch an toàn và biện pháp thi công đã phê duyệt.
 • Đảm bảo nguồn lực để CM/SM thực hiện theo kế hoạch an toàn & biện pháp thi công phê duyệt.
 • Đảm bảo dự án thi công đúng tiến độ theo hợp đồng được ký kết.
 • Đánh giá lại toàn bộ tiến độ tổng thể thực hiện dự án và triển khai cho các bộ phận chuyên môn thực hiện.
 • Kiểm tra và đánh giá sự tuân thủ theo tiến độ tổng thể đã được phê duyệt.
 • Lập tiến độ chi tiết cho dự án (working programme) đệ trình lên PD xét duyệt.
 • Lập bảng thoả thuận vật tư chuyển P. Thương mại ký duyệt để phòng mua hàng cấp vật tư và làm hồ sơ thanh toán.
 • Yêu cầu vật tư đảm bảo đúng thời gian quy định theo quy trình mua hàng.
 • Phối hợp với P. Mua hàng và HSE để kiểm soát khối lượng giao nhận vật tư.
 • Lựa chọn và đề xuất nhà cung cấp vật tư mới và tiềm năng cho công ty.
 • Kiểm soát hao hụt vật tư theo định mức công trình.
 • Lập kế hoạch lựa chọn thầu phụ toàn dự án.
 • Lựa chọn và đề xuất nhà thầu phụ.

Job Requirement

 • Bằng Đại học chuyên ngành xây dựng;
 • Mức độ kinh nghiệm sâu rộng trong chức năng công việc
 • Kinh nghiệm trên 10 năm trong ngành xây dựng, ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý dự án.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các dự án với các CDT & TVGS nước ngoài.
 • Ngoại ngữ thành thạo.
 • Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên ngành xây dựng.