Trưởng Phòng ISO (Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN HASAKI BEAUTY & CLINIC

Recruitment Information

  1. Work location: Ho Chi Minh
  2. Industry: Quality Control (QA/QC)
  3. Job level: Team Leader / Supervisor
  4. Job type: Permanent
  5. Gender: Male
  6. Salary: Negotiable

 

Job description

- Đào tạo các CBCNV trong công ty về nhận thức ISO…, các yêu cầu tiêu chuẩn …, đánh giá chất lượng nội theo tiêu chuẩn ISO …..
- Kết hợp, hỗ trợ các phòng ban, bộ phận soạn thảo các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn công việc, mô tả công việc,…
- Cập nhật tài liệu từ các phòng ban, bộ phận xem xét, chỉnh sửa cho phù hợp theo tiêu chuẩn ISO …..
- Hướng dẫn các phòng ban, bộ phận áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm: áp dụng các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn công việc, biểu mẫu,…
- Kiểm tra, giám sát các phòng ban, bộ phận việc thực hiện các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn công việc, biểu mẫu,…
- Lập kế hoạch, đánh giá chất lượng nội bộ, báo cáo đánh giá nội bộ
- Lập các hành động khắc phục, phòng ngừa sau đánh giá nội bộ (nếu có)
- Theo dõi việc khắc phục, phòng ngừa.
- Xem xét nhu cầu cải tiến của hệ thống
- Báo cáo cho BOD về kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và về mọi nhu cầu cải tiến.
- Chuẩn bị hồ sơ đánh giá cấp chứng nhận, duy trì.
- Chịu trách nhiệm soạn thảo các quy định, quy chế, thông báo, quyết định, công văn theo yêu cầu từ Ban lãnh đạo.
- Và những công việc khác được giao từ quản lý

Job Requirement

- Trình độ chuyên môn: Quản lý chất lượng
- Trình độ vi tính: Sử dụng Word, Excel, Power Point, Internet
- Kinh nghiệm: 05 năm kinh nghiệm quản lý Hệ thống quản lý chất lượng
- Độ tuổi: 25 tuổi trở lên
- Yêu cầu khác: Chịu khó, cẩn thận, đam mê, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Required Job Skills

word excel fmcg quản lý chất lượng iso qa qc

Other Information

Quyền lợi

- Lương tháng 13
- Hỗ trợ cơm trưa
- Chính sách lương thưởng, bảo hiểm đầy đủ theo Luật lao động
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động