Trưởng Phòng Thanh Quyết Toán

FindTalent's Clients

Recruitment Information

 1. Work location: Ho Chi Minh , Binh Duong ,
 2. Industry: Architect , Civil / Construction
 3. Job level: Manager
 4. Job type: Permanent
 5. Salary: Negotiable

 

Job description

 • Tổ chức việc kiểm tra, rà soát hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, hồ sơ chất lượng, hoàn công … của công trình, hạng mục công trình trong quá trình thi công của các nhà thầu; đảm bảo công tác thanh quyết toán công trình/hạng mục công trình được thực hiện theo đúng quy định của hợp đồng và quy định của Pháp luật;
 • Tổng hợp, đánh giá làm cơ sở để tham mưu cho GĐ giải quyết các vướng mắc, phát sinh có liên quan làm ảnh hưởng chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án;
 • Điều hành công tác nghiệm thu, đưa công trình vào vận hành;
 • Kiểm soát chi phí gói thầu, chi phí dự án theo tổng mức đầu tư đã được phê duyệt;
 • Theo dõi tình hình thanh toán của các gói thầu/dự án;
 • Hỗ trợ lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành theo đúng quy định của Pháp luật;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công;
 • Trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp ngành Xây dựng/Công trình thuỷ lợi các trường ĐH Xây dựng, Thuỷ lợi, Giao thông Vận tải, Kiến trúc;
 • Có kinh nghiệm bóc tách khối lượng, lập dự toán, thanh quyết toán công trình xây dựng.