Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Chuyên viên Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm trên 17,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
en 8.0 International Internal Auditor
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Internal Auditor Cum Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
3.8 Corporate Internal Audit Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
13 năm 1,500 - 3,000 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en Auditor - Internal Auditor - Risk Management - Financial Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Accounting, Finance Analyst, Internal Audit
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
en Internal auditor/Internal controller/Financial analyst
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Social Compliance Auditor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
8 năm 800 - 1,000 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en Finance, Internal Auditor, Banking- related
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
en 3.5 Internal Audit, Senior in Risk and Compliance Division, General Accoutant, Chief Accoutant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm trên 600 USD Hà Nội hơn 4 năm qua
en Chuyên Viên Kiểm soát Nội bộ/ Internal control position
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Hà Nội
Vĩnh Phúc
hơn 5 năm qua
International Coopertion Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
en 4.6 Internal control\ Business Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en sales engineer, electrical engineer, industrial automation engineer.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
en 5.8 Business Operation Officer / Account Manager / Financial Analyst / Internal Control.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 48
11 năm Thương lượng Toàn quốc
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Insurance Consultant
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
3 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Insurance Consultant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Tây
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Insurance Consultant
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm 206 - 309 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
en 3.7 Accounting/Internal Audit/Finance/Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en 4.4 Management in construction
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
7 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en insurance consultant, Sale executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Chuyên viên kiểm toán nội bộ/ Kế toán trưởng
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
7 năm 600 - 800 USD Hà Nội hơn 6 năm qua
Chuyên viên Kiểm Toán Nội Bộ - Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
en English-Japanese users, creative, with working experiences in international communication and creative works
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm trên 700 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Experienced in Construction and Quantity Surveying
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: -46
11 năm Thương lượng Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Kiểm toán viên nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Kiểm toán viên nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
8 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en 8.2 Lecturer and Independent Consultant/ Community Development Specialist
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
11 năm trên 1,000 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Marketing Chief with 2 year experience in Comsumption Electronic Goods
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
3 năm 515 - 618 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en 4.2 Civil Engineer, Expert in Construction and Site Management
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 64
20 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en 3.2 Kế toán viên, Trợ lý kiểm toán, Chuyên viên kiểm toán nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 4,0 - 6,0 tr.VND Hà Nội
Nam Định
hơn 5 năm qua
en 3.2 Banking, Finance, Marketing, Business, International Business, Freight/Logistics, Project/Planning, International cooperation, Administration
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ, kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Chuyên viên kiểm toán nội bộ, kế toán tổng hợp, nhân viên kế toán, accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
en Financial Consultant/Internal controller
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm 20,0 - 30,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Kế toán, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ hoặc quản lý tài chính
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm trên 7,1 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
en Management in counter/boutique beautyproducts
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en 8.3 Financial controller/ finance manager/Chief accountant/Internal control
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
8 năm 1,200 - 1,500 USD Hà Nội
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
Nhân Viên/Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 6 năm qua
3.3 Kiểm Soát Nội Bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 10,0 tr.VND Vĩnh Phúc
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Kiểm Soát Nội Bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Phú Thọ
Thái Nguyên
Vĩnh Phúc
hơn 6 năm qua
kiểm toán viên độc lập, kiểm toán viên nội bộ, kiểm toán viên độc lập, kế toán, giao dịch viên ngân hàng.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Trưởng nhóm Kiểm toán/ Kế toán trưởng/ Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Phó phòng kế toán, kế toán trưởng, trưởng nhóm kiểm toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
6 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Kế Toán Trưởng - Kiểm Soát Nội Bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
hơn 6 năm qua
Kiểm soát nội bộ, kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Kiểm toán nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en 4.2 Kiểm toán nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6