Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Chuyên viên môi giới chứng khoán, chuyên viên phân tích, tư vấnđầutư
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 300 - 400 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhan vien moi gioi chung khoan (stock broker)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Nhân viên Môi giới Chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Môi giới Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
3 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Môi Giới Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: -42
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhan vien moi gioi chung khoan
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhan vien moi gioi chung khoan
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
1 năm 103 - 206 USD Bình Dương
Lâm Đồng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới Chứng khoán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
5 năm 309 - 412 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm trên 7,1 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Financial Consultant, nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 309 - 412 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới Chứng Khoán, Bất động sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
2 năm 309 - 412 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu + Nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm 4,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên tín dụng,nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Kế toán viên/Nhân viên môi giới chứng khóan
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
4 năm 206 - 309 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Broker Forex - Broker Stock - Sales
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
5 năm 309 - 412 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Broker Forex - Broker Stock - Sales.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
5 năm 309 - 412 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Broker and Chartering Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 6 năm qua
en Customer service , Finance analyst or Stock broker
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 6.9 Real estate Broker / Supervisor: Retail, Site - Store Development
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
7 năm 500 - 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en customs brokers
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
6 năm Thương lượng Bình Dương
Long An
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Securities broker
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Marketing Assistant / Branding strategy Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 7,5 - 8,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Operator/ Custom Broker
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 5.3 Marketing Staff, Assistant Brand Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Branding
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Toàn quốc
hơn 5 năm qua
en 4.7 Branding
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Brief
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Thuận
hơn 6 năm qua
en Marketing staff, Brand Assistant, Advertising, Customer Service
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
6 năm 515 - 618 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Product/ Brand/ Marketing Manager, Strategy Manager.
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 3.2 Marketing PR, Branding, Market promote staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 300 - 400 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en 6.0 Marketing staff, Brand assisant, Director assistant, English teacher
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 400 - 600 USD Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 8.6 Senior Marketing, Branding, Strategy Professional (16 yrs experience)
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Chủ tịch | Tuổi: 45
16 năm 80,000 - 99,999 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
Toàn quốc
hơn 6 năm qua
en Credit clerk, Financial analyst, broker securities.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Purchasing; Import & Export; Ship's Broker & Operation
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm 500 - 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
3.6 Brand manager
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
hơn 4 năm qua
en 7.7 Brand Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Brand Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Brand Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Marketing / Brand
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 7.6 Branch Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 53
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Brand Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 8.2 Brand Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 6.3 Brand Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 39
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Brand management
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 4.1 Brand Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10