Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Chuyên viên tài chinh, Chuyên viên Thẩm định
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Tài Chính, Nhân Viên Văn Phòng, Chuyên Viên Thẩm Định Dự Án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Biên tập báo chí, viết kịch bản quay, đọc lời bình, viết tin tức báo chí, tư vấn qua điện thoại
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
3.7 Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên quản lý tín dụng, Chuyên viên hỗ trợ tín dụng, Thanh toán quốc tế,Trợ lý kiểm toán, Trợ lý tư vấn thuế, Mua hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
- Biên phiên dịch viên/Trợ lý dự án/ Thư ký/PR/Chuyên viên tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
2 năm 309 - 515 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua