Tìm hồ sơ

Tìm thấy 296 hồ sơ cua hang truong x tại x , x , Sóc Trăng x , Hồ Chí Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Trợ lý cửa hàng trưởng / Cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 29
2 năm 3,8 - 4,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Cửa Hàng Trưởng / Trợ Lý Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND
Hải Phòng
Sơn La
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Cửa Hàng Trưởng / Trợ Lý Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cửa Hàng Trưởng / Trợ Lý Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cửa Hàng Trưởng / Trợ Lý Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
6 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Cửa Hàng Trưởng / Trợ Lý Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
1 năm 4,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Cửa Hàng Trưởng / Trợ Lý Cửa Hàng Trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Cửa Hàng Trưởng / Trợ Lý Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Tro ly cua hang truong
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trợ Lý Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Trợ lý cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Trợ lý cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Ứng Tuyển Cửa Hàng Trưởng/ Trợ Lý Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 5
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
CỬA HÀNG TRƯỞNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nam Định
Bạc Liêu
hơn 5 năm qua
en Cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
8 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.7 CỬA HANG TRƯỞNG
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
3 năm 7,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm 5,0 - 7,0 tr.VND
Hải Phòng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm 5,0 - 7,0 tr.VND

Sóc Trăng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
3.1 Cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Vĩnh Long
Long An
hơn 5 năm qua
Cửa hàng trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
8 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 47
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
3.6 Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.8 Cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
3 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en CỬA HÀNG TRƯỞNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
4.0 CỬA HÀNG TRƯỞNG
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 28
3 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 5 năm qua
Cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cửa hàng trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm trên 7,1 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Cửa Hàng Trưởng
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6