Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kế Toán/ Kiểm Toán/ Tài Chính/ Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tiền Giang
hơn 4 năm qua
kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán; Kiểm Toán; Tài Chính; Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán, Kiểm Toán, Tài Chính, Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Ứng Tuyển Vị Trí Nhân Viên Kinh Doanh, Kế Toán Kiểm Toán, Tài Chính Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Kế toán - Kiểm toán - Tài chính - Ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, chứng khoán...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
2 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.4 Nhân viên kế toán, kiểm toán, tài chính, tư vấn, ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán - Kiểm Toán, Tài Chính - Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán - Kiểm Toán/ Tài Chính - Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán - Kiểm Toán/ Tài Chính - Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
hơn 6 năm qua
en Nhân Viên Kế Toán Kiểm Toán / Ngân Hàng / Tài Chính Đầu Tư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Kế toán - Kiểm toán viên, Tài chính ngân hàng, Nhân viên kinh doanh, Xuất nhập khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Khánh Hòa
Phú Yên
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Kinh Tế, Kế Toán, Tài Chính, Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh, Kế Toán, Tài Chính Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Cần Thơ
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Tài Chính / Ngân Hàng / Kế Toán / Kiểm Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán-Tài Chính-Ngân Hàng; Kế Toán Kiểm Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Ứng Tuyển Kinh Doanh, Kế Toán, Ngân Hàng, Tài Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Tây Ninh
hơn 6 năm qua
Kế toán,trợ lý kiểm toán, ngân hàng, tài chính.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
thu mua,kế toán,kiểm toán, tài chính ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Phân Tích Tài Chính, Kế Toán - Kiểm Toán, Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Đầu tư tài chính, Kiểm toán, Kế toán, Ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán, quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh, Tài Chính, Kế Toán, Ngân Hàng, Nhân Sự, Hành Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán, Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Sự, Tài Chính Ngân Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 6 năm qua
en Nhan Vien Tai Chinh, Ngan Hang, Ke Toan, Kiem Toan
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm 750 - 1,500 USD Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Tài Chính - Ngân Hàng, Kế Toán - Kiểm Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
NGÂN HÀNG, KẾ TOÁN, GIAO DỊCH, KINH DOANH, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG, TIẾP THỊ, LỄ TÂN, THU NGÂN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Tây Ninh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Kiểm Soát, Kế Toán, Dịch Vụ Khách Hàng, Ngân Hàng, Tài Chính
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Kế Toán, Nhân Viên Tài Chính/ Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Tài Chính, Ngân Hàng, Kế Toán, Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 6 năm qua
en Nhân Viên ngân hàng / phân tích tài chính/ kế toán / kiểm toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế toán-Kiểm toán, Tài chính-đầu tư, Ngân hàng.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Kế toán –Kiểm toán – Tài chính/Ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
hơn 6 năm qua
KẾ TOÁN, GIAO DỊCH, KINH DOANH, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG, Lễ Tân, Thu Ngân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên Tài chính- ngân hàng/ Kế toán, Nhân viên kinh doanh...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Dak Nông
hơn 6 năm qua
Phân Tích, Tư Vấn, Lập Kế Hoạch Tài Chính, Kế Toán - Kiểm Toán Viên, Nhân Viên Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tiền Giang
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân viên văn phòng (ngân hàng - tài chính - kế toán - kiểm toán - đầu tư - thống kê - dịch vụ)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân viên tài chính, ngân hàng, kế toán-kiểm toán, marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng, Tài Chính-Kế Toán-Kinh Doanh, Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Tài Chính/Kế Toán-Kiểm Toán/ Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
kế toán/kiểm toán/ngân hàng/tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Kế tóan/Kiểm tóan/Ngân Hàng/Tài Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Quảng Ngãi
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Hành Chính/thư Ký Ngân Hàng/chứng Khoán/đầu Tư Tài Chính/kế Toán/kiểm Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
hơn 6 năm qua
Ngân Hàng/Chứng Khoán/đầu Tư - Tài Chính/Kế Toán/Kiểm Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
4.4 Kế toán kiểm toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
14 năm trên 8,5 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Kế toán kiểm toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10