Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kinh doanh, thuong mai, hanh chinh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Nhân viên lắp đặt bảo trì sửa chữa vận hành thiết bị máy móc hay nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
8 năm Thương lượng Đà Nẵng
Bình Định
Quảng Ngãi
hơn 5 năm qua
Quản Trị Kinh Doanh, Thương Mại Điện Tử, Chăm Sóc Khách Hàng, Nhân Viên Văn Phòng, Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Dak Lak
hơn 6 năm qua
Sales representative
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm 350 - 500 USD Đà Nẵng hơn 6 năm qua
en Sales Supervisor/ Sales Representative/ sales Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Quảng Trị
Thừa Thiên- Huế
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en 3.5 Sales Representative, Sales Administration, HR Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Định
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
4.2 Sale representative/ Marketing executive/ Consultant/ Customer service
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 7,0 - 8,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 5 năm qua
en 4.1 Translator, Vietnamese teacher, Sale Representative, Research Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en Sales or Technical Sales Representative; Pharmaceutical marketing; R&D
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Sales Representative - Dairy (Ingredients & Additives)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Director Assistant, Manager Assistant, Project Manager, Sales Representative, Business Developer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 300 - 800 USD Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 5 năm qua
en 7.4 Sales Executive/Account Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng Tại Shop
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 7
Chưa có kinh nghiệm 1,0 - 2,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 6 năm qua
en 3.3 Sales Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Sales Executive
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Sales Executive
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hải Phòng
Khánh Hòa
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Sales Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en 4.0 Sales Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 5 năm qua
en 6.0 Sales Excutive
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
13 năm Thương lượng Quảng Bình
Thừa Thiên- Huế
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Sales executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
3 năm Thương lượng Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Sales Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en 3.5 Sales Excutive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
4 năm 500 - 1,000 USD Đà Nẵng hơn 6 năm qua
en Sales Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 350 - 400 USD Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en 3.3 Sale Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 400 - 700 USD Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Sales Technician ; Sales Executives
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bình Dương
hơn 6 năm qua
en Sales Executive – Horeca
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Marketing or Sales executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en 3.2 Sales Executive / Customer Service
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en Sales Executive, Supervisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
3.3 Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Rep.)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
3.1 Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Rep.)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 5 năm qua
en Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Rep.)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Định
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Rep.)
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Định
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Sales enginer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en 3.5 Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en QUALIFIED CANDIDATE FOR SALES EXECUTIVE
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng hơn 5 năm qua
en Sales Executive, Service Supervisor
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en 3.5 Sale executive , Marketing executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Sale Executive Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 5 năm qua
3.1 Sale executive & marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Quảng Nam
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Sale Executive/ Supervisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
13 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 6 năm qua
en 4.0 HR Executive, customer service, Marketing executive, Sale, account executive
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm 700 - 1,000 USD Đà Nẵng
Lâm Đồng
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en sale engineer
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
7 năm Thương lượng Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Và Marketing
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 6 năm qua
Sales Manager Assistant/ Sales Executive
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nước Ngoài
hơn 5 năm qua
Thư ký, nhân viên văn phòng, sales exercutive, nhân viên kinh doanh, quản lý cửa hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 5,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Technical Support, Sale/Retail, IT Hardware, Customer Service
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en 3.9 Accounting Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10