Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1 hồ sơ kinh te dau tu tai chinh x tại Dak Lak x , Gia Lai x , Kon Tum x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kinh Tế- Đầu tư- Tài CHính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Kon Tum
hơn 4 năm qua