Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm trên 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Kỹ sư Giám sát Xây dựng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 18
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
3.2 Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
6.6 Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.3 Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
en 4.5 Kỹ sư giám sát xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
6 năm Thương lượng Đồng Bằng Sông Cửu Long
Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Kỹ sư giám sát xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 5.4 Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
3.4 Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Kỹ sư giám sát xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm 5,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
3.3 KỸ SƯ GIÁM SÁT XÂY DỰNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Hà Nam
Hải Phòng
Thái Bình
hơn 6 năm qua
Ứng Viên Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Khánh Hòa
hơn 6 năm qua
Ứng Viên Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Kỹ sư giám sát xây dựng (Site Supervision Engineer)
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
kỹ sư giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
6.9 Kỹ sư giám sát xây dựng hoặc quản lý dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Giám Sát Xây Dựng, Trợ Lý Quản Lý Tại Công Trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bến Tre
Khác
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư/ Giám Sát Xây Dựng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng, Giám Sát Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
Đồng Nai
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng Dân Dụng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng Dân Dụng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Thuận
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng Cầu Đường
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
6.6 Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
CHỈ HUY TRƯỞNG, KỸ SƯ XÂY DỰNG, GIÁM SÁT XÂY DỰNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm 500 - 1,000 USD Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
6.2 KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Định
Cà Mau
hơn 6 năm qua
Kỹ sư xây dựng, Giám sát thi công xây dựng, Quản lý dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
7 năm trên 600 USD Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Kỹ sư xây dựng, giám sát thi công xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Kỹ sư xây dựng, giám sát thi công xây dựng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
1 năm 4,0 - 6,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
3.8 Kỹ sư thi công, Giám sát xây dựng.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Kỹ Sư Thiết Kế - Giám Sát Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
4.3 Giám Sát Kỹ Thuật Thi Công - Tư Vấn Giám Sát (Kỹ Sư Xây Dựng)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng, Giám Sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
KỸ SƯ XÂY DỰNG - GIÁM SÁT - QLDA
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng/ Giám Sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
3.1 KỸ SƯ XÂY DỰNG, GIÁM SÁT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Kỹ sư Cấp thoát nước - Kỹ sư xây dựng - Giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Vị trí kỹ sư tư vấn giám sát xây dựng công trình xây dựng dân dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
13 năm trên 17,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Construction Engineer/ Site Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kỹ sư xây dựng giám sát công trình
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
12 năm 18,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Kỹ sư xây dựng/Giám sát xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 6 năm qua
en 4.0 Civil Engineer - Construction Engineer - Project Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
8 năm 900 - 1,100 USD Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
KỸ SƯ THIẾT KẾ - GIÁM SÁT XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Giám Sát Xây Dựng, Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10