Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kỹ sư lập trình/Kỹ sư tự động hóa/Kỹ sư điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
9 năm trên 800 USD Bắc Ninh
Hải Dương
hơn 3 năm qua
Electrical Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
3.3 Electrical engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
en Electrical engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
en Electrical Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hải Phòng
Quảng Ninh
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Electric Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm Thương lượng Bình Dương
Bắc Ninh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en 4.2 Senior Electrical Engineer
| Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 6 năm qua
en Electronics Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Electronic Engineer or Telecommunication Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
en 3.6 QC/ QA, Electrical engineer, contruction site
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm 300 - 500 USD Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
en 4.4 Eletrical Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
en 5.9 Electrical Engineer, Mechanical-Electrical Engineering, Assistant manage
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
14 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
en 3.5 Elcectrical Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm trên 850 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
en Sales Engineer, Pre-sales Electronic, Electronic Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
en M&E ENGINEER
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 9,0 - 12,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 5 năm qua
en M&E Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
7 năm 1,000 - 1,300 USD Hà Nội
Thanh Hóa
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
KỸ SƯ GIÁM SÁT ĐIỆN NƯỚC CÔNG TRÌNH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm trên 12,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Vĩnh Phúc
hơn 4 năm qua
Kỹ sư điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
Kỹ sư điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 47
19 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
13 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Kỹ sư điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
hơn 4 năm qua
en Kỹ sư điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
12 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Kỹ sư điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Kỹ sư điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
en Kỹ sư điện tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Bắc Ninh hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Điện Tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hải Dương hơn 5 năm qua
kỹ sư điện tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bắc Ninh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Điện Tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Bắc Ninh hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Gia Lai
Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Địa Chất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 10,0 - 12,0 tr.VND Bình Định
Hải Dương
hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND
Hà Nội
Bắc Ninh
Nam Định
Ninh Bình
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Kỹ sư điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bắc Ninh
Lạng Sơn
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Kỹ sư điện tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
en Kỹ Sư Điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
en 4.0 Kỹ sư Điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Kỹ sư điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
Kỹ sư Điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 3,0 tr.VND Hải Dương
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Ky su Dien
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 4,0 tr.VND Hải Dương
Quảng Ninh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Kỹ sư điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bắc Ninh
Hà Tây
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Kỹ sư điện
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 3,0 tr.VND Hải Dương
Hải Phòng
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Kỹ sư điện
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
4 năm Thương lượng Hải Dương
Quảng Ninh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Kỹ sư điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Vĩnh Phúc
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Hải Dương
hơn 6 năm qua
Kỹ sư Điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
Kỹ sư điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
KỸ SƯ ĐIỆN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội
Thanh Hóa
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
kỹ sư điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5