Tìm hồ sơ

Tìm thấy 5,779 hồ sơ ky thuat x tại Hà Nội x , Thanh Hóa x , KV Bắc Trung Bộ x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
6.1 Kỹ sư tư vấn giam sát xây dựng và hoàn thiện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: -43
29 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Hải Dương
hơn 6 năm qua
3.4 Kế hoạch, kỹ thuật dự án đầu tư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 56
20 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
Tư vấn kỹ thuật/Giám sát dự án/Kế hoạch dự án/Kỹ sư trưởng nhà máy
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 50
20 năm 1,500 - 2,000 USD Hà Nội
Thanh Hóa
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Phụ trách phòng kỹ thuật, dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 46
17 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
17 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Giám sát kỹ thuật A, phó BQL dự án hoặc trưởng phó đoàn TVGS
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: -49
17 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
4.4 Phụ trách công tác kế hoạch - kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
16 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en 4.2 Trưởng phòng kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 51
16 năm 20,0 - 30,0 tr.VND Hà Nội
Hà Tây
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
Quản lý dự án, Quản lý kỹ thuật, trưởng bộ phận quản lý & bảo trì, Giám đốc kỹ t
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
16 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
6.7 Trợ lý/Thư ký Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
15 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Kỹ Thuật Viên Tòa Nhà
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
15 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Quản lý kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: -46
15 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Hành chính văn phòng, Thư ký, Trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 44
15 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Kỹ Thuật Viên Công Nghệ Thông Tin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
15 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Tim viec : Tro ly giam doc. Quan doc phan xuong hoac truong phong Ky Thuat
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 48
15 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội
Thái Nguyên
Bắc Cạn
hơn 6 năm qua
Kỹ thuật viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 44
15 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
en 8.0 Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 49
14 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 6 năm qua
Kinh doanh, Kỹ thuật Chăn nuôi thú y hoặc Hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
14 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 5 năm qua
Kỹ thuật xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 44
14 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
14 năm 6,0 - 9,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
en 8.2 Biên phiên dich, thư ký, trợ lý tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
13 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
4.5 Quản lý sản xuất, quản lý dự án, bán hàng kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
13 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
3.8 Phụ trách kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
13 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Kỹ sư thiết kế / kỹ sư khối lượng ngành giao thông, thủy lợi, xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 46
13 năm Thương lượng Hà Nội
Lào Cai
Phú Thọ
hơn 6 năm qua
5.5 Trợ lý Giám Đốc, Trợ lý kinh doanh, Thư ký, Tổ chức sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
12 năm 400 - 600 USD Hà Nội hơn 6 năm qua
4.9 Chỉ huy trưởng, Trưởng/phó phòng kế hoạch kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
12 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
4.6 Kỹ Sư Cấp Thoát Nước
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
12 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
hơn 6 năm qua
4.3 Nhân viên hành chính, thư ký
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
12 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
3.5 Chỉ huy trưởng - Phụ trách kế hoạch kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
12 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 6 năm qua
3.5 Hành chính, nhân sự, thư ký, trợ lý, tuyển dụng, đào tạo
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
12 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
3.3 Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
12 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
3.2 Quản lý các dự án về công nghệ và kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
12 năm trên 1,000 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
Kỹ Sư Thi Công/ Kỹ Sư Phòng Kế Hoạch/ Kỹ Sư Tư Vấn GS/ Thiết Kế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 44
12 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Kỹ sư tư vấn, lắp đặt, tích hợp hệ thống thiết bị phát thanh truyền hình.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
12 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Chỉ huy công trình - Phụ trách kế hoạch Kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
12 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
Kỹ sư tư vấn thiết kế, giám sát công trình...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
12 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
Cán bộ kỹ thuật, giám sát kỹ thuật, tư vấn giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 47
12 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
Phòng kỹ thuật hoặc Phòng QLCL
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 44
12 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Chuyên viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 44
12 năm Thương lượng Hà Nội
Yên Bái
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 6 năm qua
Hành chính/Thư ký, Trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 52
12 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
nhan vien ky thuat sua chua
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
12 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
6.0 Phó giám đốc / Trưởng phòng kỹ thuật
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Giám đốc | Tuổi: 40
11 năm 1,000 - 2,000 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
hơn 6 năm qua
4.6 Kỹ thuật viên/ kỹ sư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 55
11 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
4.1 Cán bộ Kỹ thuật
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
11 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 6 năm qua
3.6 Quản lý điều hành+ cơ khí chế tạo+ Chủ nhiệm công trình+ Tư vấn giám sát kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: -39
11 năm Thương lượng Thái Nguyên
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
3.1 Kỹ thuật bảo dưỡng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
11 năm trên 1,200 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 5 năm qua
Kỹ thuật Khoáng sản, trợ lý Giám đốc, Tổng giám đốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
11 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Technical Assistant/ Trợ Lý Kỹ Thuật
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
11 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Kỹ sư, Chủ trì thiết kế, Tư vấn giám sát, Quản lý dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
11 năm 7,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Quản lý Kỹ thuật-Công nghệ
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
11 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10