Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,074 hồ sơ ngành nghề Chứng khoán x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Chuyên viên môi giới
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
4 năm 4,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.6 Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
7 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Quảng Ninh
hơn 5 năm qua
en Banking Officer for New Branch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng,...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
15 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Tài chính, Kế toán- kiểm toán nội bộ
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Trợ lý Kiểm Toán, Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 150 - 500 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Biên Phiên Dịch, Kiểm toán, Chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Market Risk Management and Investment Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản Lí Kinh Doanh/Tiếp Thị/Tài chính/Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 46
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Financial Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Trợ Lý Giám Đốc Tài Chính/Trưởng nhóm Kiểm Toán/Kế Toán Viên Cao Cấp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
5 năm 1,500 - 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Financial Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 750 - 1,000 USD Hồ Chí Minh
Thừa Thiên- Huế
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Quảng Ninh
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân viên hành chính - nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Trợ lý GĐ Khối, GĐ Vùng, Trưởng nhóm
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en 5.1 Data mining, analyst, analytics
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 700 - 1,000 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en 6.5 Tax & Treasury Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Actuary, Data Analyst, Financial Analyst, Business Analyst
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 5.1 Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu, thu mua, theo dõi đơn hàng, nhân sự,trợ lý GD điều hành và trợ lý GD kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
5 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Bình Dương hơn 5 năm qua
en 4.8 ASSISTANT BRAND MANAGER
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 500 - 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Bến Tre
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Quản trị mạng,SEO,Nhân viên IT, lập trình viên,Admin System...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Kinh Doanh, Ngan hang
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
hơn 5 năm qua
Nhân viên tư vấn tài chính/ phân tích và hỗ trợ tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Financial Analyst
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
4.1 Nhân Viên Kế Toán / Tài Chính / Dự Án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 48
17 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Data Analysis
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
8 năm 300 - 500 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.5 Customer Services/Financial services executive/Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Gia Lai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Accounting Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Phó giám đốc, Trưởng/phó phòng quản trị rủi ro, kiểm toán/ kiểm soát nội bộ, hỗ trợ hoạt động
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm trên 27,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.6 Chuyên viên tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
hơn 5 năm qua
en Investment Banking
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 10,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Research Analyst • Equity Analyst • Investment Banker
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
NHÂN VIÊN TRỢ LÝ, NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG, NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 8.6 Risk Modelling Officer
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Chủ tịch | Tuổi: -36
27 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
4.3 Nhân Viên Kinh Doanh Tour Nội Địa - Nước Ngoài
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm 350 - 500 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Chứng Khoán / Nhân Viên Ngân Hàng / Nhân Viên Tài Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Tran Thuy Linh - Sales asssiatant, customer service, administrative staff, secretary.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Chứng Khoán / Nhân Viên Ngân Hàng
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en 3.5 chuyên viên tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Phú Yên
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên tài chính, Trợ lý tài chính, Trợ lý dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Nhân viên tư vấn đầu tư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
  1. 6
  2. 7
  3. 8
  4. 9
  5. 10
  6. 11
  7. 12
  8. 13
  9. 14
  10. 15