Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,073 hồ sơ ngành nghề Chứng khoán x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Giám đôc chi nhánh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 54
23 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
6.0 TP Phap che hoac Giam doc Nhan su
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 46
16 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kế toán doanh nghiệp và kế toán ngân hàng, quản lý back ở công ty chứng khoán hoặc ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trưởng phòng kinh doanh!
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
KỸ SƯ GIÁM SÁT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên tư vấn tài chính, chuyên viên tín dụng, chuyên viên quan hệ khách hàng, nhân viên tư vấn tín dụng, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
4.3 Kế toán giao dịch, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên Kinh Doanh, Nhân viên kế hoạch, Nhân Viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
3.7 Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Chuyên viên thẩm định tín dụng, Chuyên viên quản lý tín dụng, Chuyên viên hỗ trợ tín dụng, Thanh toán quốc tế,Trợ lý kiểm toán, Trợ lý tư vấn thuế, Mua hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
6.5 Kế Toán Tổng Hợp, Phó Kế Toán Trưởng, Kế Toán Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Các công việc liên quan tới tài chính ngân hàng như : nhân viên ngân hàng, kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên tư chính tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
Nhân viên tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Đà Nẵng
Khánh Hòa
hơn 4 năm qua
Tài chính ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm trên 4,5 tr.VND Hà Nội
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Nhân viên Phân tích tài chính
Bằng cấp: Đại học | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên ngân hàng- tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Cao Bằng
hơn 4 năm qua
Analyst Assistant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 350 - 400 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên đầu tư/tài chính
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
10 năm 10,0 - 14,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Strategy Analyst, Financial Analyst, Corporate Finance Analyst, Management Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Chuyên viên quan hệ khách hàng, Bất động sản, kinh doanh....
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Dak Lak
hơn 4 năm qua
Nhân viên marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 5 năm qua
Nhân viên thống kê kế hoạch sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Cao Bằng
Thái Nguyên
hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en 3.8 Financial Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Marketing, nhân viên tư vấn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên tài chính - kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Tư vấn tài chính
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Financial Analyst/CFO/Investment
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
10 năm 20,0 - 25,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
en Data Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Chuyên viên Pháp chế, Paralegal
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Financial Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Tài Chính - Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
Nhân viên thực tập
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
Nhân viên Hành chính - Văn phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 5 năm qua
en Sale Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Hỗ Trợ Và Hạch Toán Tín Dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bến Tre
hơn 5 năm qua
en Risk Management (Basel I, II, III; Value-at-Risk Measurement), Financial Analysis
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Financial Analyst/ Securities Trading Officer
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên đầu tư - phân tích chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm 11,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Financial Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.9 Finance - Investment - Banking
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Accounting and audit
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10