Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,074 hồ sơ ngành nghề Chứng khoán x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
en Accounting and audit
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế Toán Thanh Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Business Analyst - Finance/Investment Advisor
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Financial Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Private Equity - Investment Banking - Securities - Business Development - Strategy Consulting - General Management
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
nhân viên chính thức làm việc liên quan đến tài chính ngân hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
nhân viên chính thức làm việc liên quan đến tài chính ngân hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
nhân viên.
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
chuyên viên kiểm soát tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Risk Management Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Tháp
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Nhan vien Phan tich Tai chinh
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng An Giang
Đồng Tháp
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên thẩm định tính dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
4.4 Giám Đốc Chi Nhánh PNJ Biên Hòa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 41
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên tín dụng ngân hàng, công việc liên quan đến tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
IT - Phần cứng/Mạng, Truyền thông.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng/Giám đốc tài chính công ty chứng khoán/ Công ty quản lý quỹ/ Ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
nhân viên tín dụng, ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên phân tích tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Vĩnh Phúc
Phú Thọ
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Nhân viên Hành chính - Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
môi giới chứng khoán, nhân viên ngân hàng,nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Kiên Giang
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên tài chính, ngân hàng, chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Tư vấn tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
choi chung khoan
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Quảng Ninh
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
nhân viên tài chính - tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Lập trình viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 10,0 tr.VND Dak Lak
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Buon ban
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 100 - 600 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên Quan hệ khách hàng
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hưng Yên
Hải Dương
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Chuyên viên quản lý rủi ro, quản lý tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Tài Chính Ngân Hàng, Nhân Viên Dự Án, Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Research Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Môi giới Chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Accountant - 1 year experience
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Financial Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
en 4.6 Nhân viên phân tích chứng khoán
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 14,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Financial Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 3.8 Trader,Sale Engineer, Consultant, Sale admin, Customer service
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Tài Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên văn phòng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 3,5 tr.VND Đà Nẵng
Gia Lai
Kon Tum
hơn 5 năm qua
Nhân viên tín dụng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 5,5 tr.VND Hồ Chí Minh
Long An
Ninh Thuận
hơn 5 năm qua
Nhân viên pháp lí chứng từ của ngân hàng, trưởng phòng giao dịch, QHKH
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm trên 5,0 tr.VND Bắc Ninh hơn 5 năm qua
Kế toán trưởng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm trên 16,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Kế toán, Kiểm toán, Phân tích đầu tư, tài chính
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kinh doanh,tư vấn tài chính,giám sát bán hàng,nghiên cứu thị trường
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en 3.9 Banking and finance position
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 4.7 Sales Supervisor
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Finance Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 300 - 350 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en OPERATIONS STAFF AT STANDARD CHARTERED BANK
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10